אמונת עתיך קל

חלה בעיסות מסוגי קמח שונים

ערבוב קמחים שונים באפייה הוא דבר רווח, הן במאפיות גדולות והן במאפייה הביתית.

אולם, שאלות שונות עולות מערבוב זה - האם עדיף לערבב את הקמח קודם הלישה ולהפריש חלה מהעיסה, או שניתן להכין עיסות נפרדות מכל קמח ואח"כ להפריש חלה אחת על כל העיסות?

במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלת בלילת עיסות המורכבות מקמחים שונים -

מהי הגדרת עיסה הבלולה מקמחים שונים?

האם יש הבדל בחיוב הפרשת חלה בין עיסה כזו לעיסה העשויה מסוג קמח אחד?

נשיאת מצלמות גוף על ידי שוטרים בשבת

פעילות המשטרה בשבת היא צורך חיוני לשמירת הציבור, אך יש בפעילות זו גם צורך בשמירה על השוטרים שמידי פעם נקלעים למצבים מורכבים ונזקקים לאחר מכן להוכיח את מעשיהם.

לשם כך הותקנו מצלמות גוף על השוטרים, כך שלא יירתעו בפעילותם מהפללה עתידית.

במאמר שלפנינו דן רב המשטרה אודות נשיאת מצלמות כאלה בשבת ודרך הפעלתן.

בתחילה סוקר המחבר את התועלות שיש במצלמות אלו, והצורך החיוני שבהן לתפקוד השוטר.

בסיומו של המאמר מפרסם המחבר דף הנחיה לשוטרים בעת נשיאת מצלמות אלו.

חסינות לראשי עם

לפי הצעת חוק שהועלתה במגעים להקמת ממשלה חדשה, החסינות לראש הממשלה ולשרים תוסר רק כאשר הכנסת תאשר זאת ברוב קולות. דבר זה יכול לגרום למצב שבו שרים וראש הממשלה לא יובאו לדין עד תקופה שבה הם כבר לא יכהנו בתפקידם.

מהי עמדת ההלכה בשאלה זו?

האם הח"כים הדתיים צריכים לתמוך בהצעת חוק זו?

המאמר שלפנינו מתחקה אחרי הזכויות של מלכי בית דוד ומלכי ישראל, מה השווה והשונה בניהם?

מהי הגדרת 'מלכות' בימינו?

סיוע לנכרים במקרי אסון

בעת מקרי אסון במדינות שונות בעולם, נוהגת מדינת ישראל לשלוח משלחת סיוע הכוללת צוותים של חילוץ ואיתור, צוותי רפואה וכן ציוד רב.

אין ספק שבמסגרת פעילות זו ישנה השקעה כלכלית אדירה אותה המדינה לוקחת על עצמה, אך מאידך ישנן תועלות רבות בסיוע כזה לנראות של ישראל בעיני העולם.

במאמר שלפנינו דן המחבר בעמדת ההלכה להגשת סיוע לנכרים המצויים באסון.

האם יש הבדל בסיוע בין נכרי העובד עבודה זרה לבין חבירו שאינו עובד עבודה זרה?

האם ניתן לחלל שבת בסיוע לנכרים, כשם שעושים כן ביחס לישראל?

כשרות חומרי הגלם המצפים פירות וירקות

רבים סבורים שבפירות וירקות שאינם מעובדים אין בעיות כשרות, מאחר שאין בהם שום תוספות וחומרי עזר תעשייתיים ומורכבים.

למעשה, הנחה זו אינה מדויקת. כבר לפני קרוב למאה שנה החלו לצפות פירות וירקות בדונג כדי להבריקם וכדי לשמור על מראה טרי לאורך זמן במניעת איבוד לחות, כיווץ וריקבון.

גם בימינו מצפים פירות שונים בחומרים מסוימים.

האם חומרים אלו כשרים?

האם יש הבדל בין פירות המיובאים מחו"ל לאלו הגדלים בארץ?

כיצד ניתן לזהות או להתמודד עם בעיה זו?

במאמר שלפנינו סוקר המחבר את התוספים השונים שיש בציפוי הפירות ומתחקה אחרי כשרותם.