אמונת עתיך קל

העברת עציצים בשמיטה

האם מותר להוציא עציץ מהבית החוצה?

אני עובר דירה, האם מותר לי להעביר את העציצים לדירה החדשה?

נמצאים אנו בעיצומה של שנת השמיטה והרבה מהשאלות עוסקות בשאלת העברת עציצים בשמיטה.

במאמר שלפנינו מבחין המחבר בין דיני שבת לשביעית ומבאר את הגדרת מלאכת הזריעה בשבת ובשמיטה

בדבריו סוקר המחבר את הדעות ההלכתיות בנוגע למעבר עציצים בשמיטה, ונותן הנחיות הלכתיות ברורות בעניין.

מה דינן של עוגיות מצה עשירה?

האם מותר לתת לילדים עוגיות מצה עשירה לאחר בדיקת חמץ?

במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלת כשרות לפסח של עוגיות מצה עשירה, היינו קמח המעורב בו מי פירות ולא מים. במאמר שלפנינו מתייחס המחבר לרכיבים שונים שנכנסים למוצר, כגון רכיבים כימיים וחומרי עזר שונים, ולא רק מי פירות.

האם הדין ישתנה במקרה זה?

מה הקשר בין הפסיקה הספרדית לזו האשכנזית ביחס לעוגיות מצה עשירה?

כלים הלכתיים לדיון על פגיעה מינית

האם יש סמכות הלכתית למקבץ אנשים לדון בפגיעה מינית?

הגוף היחידי המוסמך לטפל בתלונות פליליות במדינת ישראל הוא פרקליטות המדינה. כמו כן, החוק מונע מכל גוף פרטי לנהל 'הליך שיפוטי' בטיפול בתלונה השייכת לתחום הפלילי, אלא אם התלונה הובאה לידיעת היועץ המשפטי של הממשלה.

במאמר שלפנינו דן המחבר בסמכות גופים פרטיים לדון בתלונות על פגיעה מינית, בסדרי הדיון, בפרסום והוצאת הדברים החוצה ומי הם האנשים שיכולים להוות כתובת וסמכות לפניות אלו?

נתינת פירות שביעית לגוי

האם מותר לתת פירות שביעית לגוי?

האם מותר למנוע גוי לרכוש פירות שביעית בחנות?

חנויות המשווקות יבול הקדוש בקדושת שביעית פרוסות ברחבי הארץ, אליהן נכנסים מידי יום אנשים רבים לרכוש יבול חקלאי בקדושת שביעית ובניהם גם מי שאינם יהודים.

במאמר שלפנינו דן המחבר בגבולות האיסור לתת פירות שביעית לגוי ובסיבות האיסור, וזאת במטרה למצוא פתרון הלכתי הולם לשאלות אותן הציב.

השקעה בחו"ל מול השקעה בחברות שאינן שומרות שבת

ה עדיף – להשקיע את הכסף בחברות שאינן שומרות שבת, או להשקיע בחו"ל?

בעת האחרונה הולכת וגוברת התופעה שבה יועצי השקעות ממליצים למשקיעים שאינם רוצים לרכוש מניות בחברות המחללות שבת – להשקיע בחו"ל.

במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלה זו, וסוקר את ההיבטים ההלכתיים בשאלה זו, כאשר עומדות בפני המשקיע רק שתי אפשרויות אלו – השקעה בחו"ל או השקעה בארץ בחברות שאינן שומרות שבת.

בין היתר מזכיר המחבר את השיקול של מצוות ישוב הארץ, שמדובר על כל דבר המרחיב ומשפר את הכלכלה הישראלית.

גיליון 135

הגיליון החדש של אמונת עתיך

'אמונת עתיך' הוא כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ. 

'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר כמה עשורים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם.

מבצע 3.jpg הצטרף כמנוי בעלות דמי משלוח בלבד