אמונת עתיך קל

נתינת מעשר עני במגזר החקלאי – סקירה הלכתית-היסטורית

ׅעם שיבת עם ישראל לארצו לאחר שנות גלות רבות שב גם הצורך בקיום המצוות התלויות בארץ.

הקשיים הרבים שעמדו בפני העולים והמתיישבים הביאו את פוסקי ההלכה למצוא דרכים לקיום מצוות נתינת מעשר עני בצורה שבה יוכל החקלאי לקיים את המצווה בהידור ובד-בבד להמשיך ביישוב הארץ.

במאמר שלפנינו סוקר המחבר מבחינה הלכתית והיסטורית את דרכי ההתמודדות של החקלאים בנתינת מעשר עני, ומביא את דרכי הפתרון העכשוויים.

כשרות קוקה קולה בעולם

שאלת כשרותו של משקה הקוקה-קולה מסעירה את עולם הכשרות שנים רבות.

יש אומרים שהוא אינו זקוק להכשר, וכנגדם יש הטוענים בתוקף שבקוקה-קולה ללא הכשר ישנם רכיבים שאינם כשרים.

במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלת כשרות משקה זה, כאשר הוא מתחקה אחרי חומרי הגלם של המוצר.

סדר קדימות להצלת חולים במצב של פיקוח נפש

בעת האחרונה שרוי העולם כולו במגיפה, מגיפת הקורונה. כחלק מההיערכות של המוסדות השלטוניים במדינת ישראל, הוקמה ועדה שתבחן את הקריטריונים לקדימות חולים בעת מגיפה.

האם תלמיד חכם קודם למי שאינו תלמיד חכם?

האם צריך להציל קודם את הכוהן מחמת היותו מקודש מיתר העם?

המאמר שלפנינו דן בנושא רגיש זה ובוחן את הקריטריונים בהקדמת הצלת חיים.

אמירה למכונה בשבת - הפעלת עוזר וירטואלי באמצעות דיבור בלבד

האם מותר בשבת לדבר אל מכונה שעושה פעולות?

כיום מתרבים יישומים ושימושים במכשור חשמלי, שלא נעשית בהם מלאכה מל"ט מלאכות שבת, ולעיתים אף לא סגירה ופתיחה של מעגלים חשמליים כפי שהיה פעם. אולם מצד שני בפעולתם של המכשירים יש תוצאות שהאדם גורם להן ומתכוון להן ונהנה מהן.

במאמר שלפנינו דנים המחברים בשאלה האם יש לאסור פעולה חשמלית כאשר האדם אינו עושה כל מלאכה? מה צריכה להיות המדיניות ההלכתית העקרונית ביחס למכשירים חשמליים חדשים אלו?

פסיקה הלכתית המנוגדת להוראות הרשמיות

האם יש להישמע להוראות הממסד השלטוני כאשר הן מנוגדות להלכה?

מה היחס בין פיקוח נפש גופני לפיקוח נפש רוחני?

בעת מגפת הקורונה התרחש פולמוס בציבור בנוגע ליחס להוראות משרד הבריאות הקוראות לסגירת מקומות לימוד התורה.

המאמר שלפנינו דן המחבר בסוגיית שכיחות ההיזק של מגפת הקורונה, בחובת הציות להוראות השלטון ועל היחס שבין היחיד לציבור.

גיליון 130

הגיליון החדש של אמונת עתיך

'אמונת עתיך' הוא כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ. 

'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר כמה עשורים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם.

אמונת עתיך הצטרף כמנוי בעלות דמי משלוח בלבד