אמונת עתיך קל

שעת חיוב הפרשת חלה מבלילה רכה

האם צריך להפריש חלה מעוגה בחושה?

האם יש הבדל בין מאפייה המייצרת עוגות בחושות לבין עקרת הבית?

בדרך כלל אנו מפרישים חלה מעיסה עבה, כגון עיסה המיועדת לחלות, מה קורה כאשר הבלילה היא רכה ונוזלית?

בתשובה שלפנינו סוקר המחבר את הדעות השונות שנחלקו בעניין זה, כאשר הפער בין הדעות נובע מהיחס בין העיסה לתוצרתה.

אז מה לעשות?

היבטים הלכתיים לתעמולת הבחירות

תעמולת בחירות כשרה – האם ישנם קריטריונים הלכתיים לצורת קיום תעמולת בחירות?

מהו הקו-האדום ההלכתי אותו אסור לחצות בתעמולת בחירות?

לבחירות במדינת ישראל קודמת תעמולת בחירות של המפלגות השונות ושל המועמדים השונים. המועמדים השונים נוהגים לספר על עצמם ועל דרכם, ולדבר סרה על יריביהם ועל דרכם, ובתוכה דברי אמת, חצאי אמיתות וגם דברי שקר.

במאמר שלפנינו עוסק המחבר בנושא 'היבטים הלכתיים לתעמולת הבחירות' וקובע גדרים הלכתיים ברורים לאופן התנהלות תעמולת בחירות במדינת ישראל.

כפיית התחסנות נגד קורונה

מגיפת הקורונה עדיין כאן, אך הבשורה הטובה היא החיסונים כנגדה.

במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלה האם ניתן לכפות על אדם להתחסן כנגד נגיף הקורונה?

האם יש לאדם בעלות על גופו ובכך הוא יכול להימנע מלהתחסן?

האם כל חשש לאי-התחסנות הוא מוצדק?

בדיקת חום בשבת

בעקבות מגיפת הקורונה וההיתרים לפתיחת מסחר, הוחלט על חובת בדיקת חום לכל אדם המבקש להיכנס למתחם ציבורי. במאמר שלפנינו דן המבחר בשאלת בדיקת חום בשבת ע"י מכשיר חשמלי המוצב בבית הכנסת.

האם יש להתיר להשתמש במד-חום כדי לקיים את התפילה?

מה היחס בין בדיקה זו שעניינה מניעת חשש פיקוח נפש לתפילה בציבור?

נוסחאות שטר 'היתר המכירה'

שנת השמיטה בפתח וזהו הזמן הראוי ביותר ללמוד ולהעמיק בתורת השביעית.

על מה מבוסס היתר מכירה?

מה צריך לכלול שטר היתר מכירה?

מה בדיוק מוכרים בהיתר מכירה?

במאמר שלפנינו סוקר המחבר את ההתגלגלות של היתר מכירה באמצעות נוסחאות השטר, ובסופו של דבר קובע את המסקנות העולות שיש להקפיד עליהם בשטר המכירה.

גיליון 131

הגיליון החדש של אמונת עתיך

'אמונת עתיך' הוא כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ. 

'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר כמה עשורים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם.

אמונת עתיך הצטרף כמנוי בעלות דמי משלוח בלבד