אמונת עתיך קל

היחס לרפואה

מהי עמדת ההלכה ביחס לפניה לרופא?

האם יש צורך בסמכות תורנית שתאשר את המלצתו של רופא?

אצל חלק ניכר מהמאמינים יש התייחסות חשדנית לרפואה, עד כדי כך שיש מקרים שהם אינם סומכים על הרופא אא"כ המלצתו תאושר ע"י אישיות תורנית, או שאינם מתייחסים בחומרה מספקת לאזהרותיו של הרופא.

במאמר שלפנינו בוחן המחבר את הדרך ההלכתית הנכונה לרפואה.

סדר קדימויות להקצאת משאבי החייאה על פי ההלכה

בחודשים האחרונים, מאז התגלה נגיף הקורונה, עובר העולם כולו טלטלה בריאותית, חברתית, כלכלית, תרבותית ומוסרית. מדינות רבות נדרשו לקבל החלטות כואבות הנוגעות לחיים ומוות -כסף מול חיי אדם, איכות חיים מול תוחלת חיים, לאומיות ואוניברסליות. דילמות אלו ואחרות מרחפות כל העת מעל מקבלי ההחלטות.

במסגרת זו, מדינות מסומות נאלצו להתמודד עם דילמה בנוגע למערכת הבריאות, כאשר זו לא יכלה לתת מענה הולם לכל החולים, ועל הרופאים הוטלה המשימה הכואבת להחליט במי לטפל ולגזור את חייהם של חולים לחיים או למוות.

במאמר שלפנינו דן המחבר בסדרי העדיפות לטיפול בחולים; מה היחס בין חיי שעה בהצלת אדם שיחיה לזמן מועט, לבין חיי עולם? האם יש הבדל מהותי בין הצלת חיי היחיד להצלתם של רבים?

האם גיל החולה יכול לקבוע את קדימותו להצלה?

'מעין שבע' במניין שבחצר

בשל התפרצות מגפת הקורונה מתקיימות התפילות בחצר גדולה, כדי לקרוא בתורה אנו מוציאים את הספר-תורה מתוך אחד הבתים של אחד המתפללים. האם יש למקום דין של בית כנסת וניתן לומר ברכת 'מעין שבע' בליל שבת?

במאמר שלפנינו דן המחבר בברכת 'מעין שבע' הנאמרת בערב-שבת, כאשר הפוסקים התנו את אמירתה בבית הכנסת במניין קבוע.

האם מניינים אלו בעת סגירת בתי הכנסת, בהם מוציאים ספר תורה נחשבים למניין קבוע לאמירת 'מעין שבע'? 

מהי עמדת בעלי הסוד בברכה זו?

ביטול הזמנת אולם שמחות עקב מגפת הקורונה

עקב התפשטות מגפת הקורונה אסרה הממשלה קיום אירועים באולמות השמחות, והגבילה את מספר המשתתפים בחתונה ל-20 איש בלבד. כתוצאה מכך נבצר מבעלי השמחות לקיים את האירועים באולמות שהזמינו מראש, והחתונות נערכו בבתים ובחצרות פרטיים.

האם במציאות כזו חייבים מזמיני השמחה לשלם על האירוע שבוטל?

במאמר שלפנינו דן המחבר בביטול הזמנה שנגרם בעקבות אונס.

בהמשך הדברים נערכת אבחנה בין ביטול הזמנה הנגרם מחמת 'מכת מדינה', והאם סגירת האולמות מחמת נגיף הקורונה מוגדרת כ'מכת מדינה'? 

האם מגפת הקורונה מוגדרת כמגפה מבחינה הלכתית

למגפת הקורונה הפוקדת את העולם כולו יש השלכות הלכתיות, אך אלו נגזרות מהגדרתה מבחינה הלכתית – האם היא מגפה או חולי מקומי?

במאמר שלפנינו דן המחבר בכללים ההלכתיים לקביעת מחלה כמגפה – האם הפרמטר הוא מעבר המגפה ממדינה למדינה? האם כמות הנפטרים משמשת פרמטר לקביעה זו? האם יהיה הבדל בין נפטרים צעירים למבוגרים?

 

גיליון 128

גליון החדש של אמונת עיתך

'אמונת עתיך' הוא כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ. 

'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר כמה עשורים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם.

אמונת עתיך הצטרף כמנוי בעלות דמי משלוח בלבד