אמונת עתיך קל

האם גגון נחשב בית לעניין שביעית?

האם מותר לשתול פרחים בשמיטה?
מה הכוונה 'מצע מנותק'?
מה היה הוויכוח במועצת הרבנות הראשית?
שנת השמיטה כבר כאן ושאלות רבות מופנות לרבני מכון התורה והארץ לא רק מחקלאים אלא גם מבעלי גינות פרטיות. השאלות רבות ומגוונות ובניהם עולה השאלה מה נחשב לבית בדיני שמיטה?

במאמר שלפנינו מבאר המחבר את יסודות ההלכה בעניין זה, כאשר הוא בוחן את הגדרת 'בית' בדיני שמיטה, שם לא חלים איסורי שמיטה.

כשרות רגילה – לכתחילה?

מה הכוונה 'כשר למהדרין'? מה עלי, בתור צרכן, לדעת לפני שאני קונה מוצרים עם סימון כשרותי?
בעידן השפע הכלכלי שאנו מצויים בו התרגלנו לשפע של מוצרי צריכה בכלל ומוצרי מזון בפרט. עם ריבויים של מוצרים אלה ומורכבות התעשייה המייצרת אותם – נוצר גם עולם מושגים שלם הנוגע לכשרותם: 'רבנות', 'בד"ץ', 'כשרות רגילה', 'מהדרין', 'חלק', 'גלאט', כשרויות חו"ל שונות ומגוונות, ועוד מושגים שונים שאינם ברורים תמיד לצרכן הפשוט, שלרוב אינו מצוי בעולם הכשרות על מושגיו והגדרותיו השונים. במסגרת מאמר זה, מבאר המחבר את שתי ההגדרות הכלליות והמפורסמות ביותר בעולם הכשרות, שתעזורנה לכל אחד לקבוע ולו את המדדים הראשוניים שעל פיהם הוא יחליט מה לצרוך בצורה נבונה – 'מהדרין' ו'כשר'.

רכישת קרקע לקיום מצוות 'ושבתה הארץ'

האם אדם שאין לו גינה מחוייב לרכוש חלק בקרקע בא"י לקיום מצוות השמיטה?
האם אדם שגר בחו"ל מחוייב לקנות אף הוא קרקע בא"י לקיום מצוות שמיטה?

כחלק מההיערכות לשנת השמיטה, עולות יוזמות שונות בניהן עלתה הצעה לרכוש חלקת קרקע להשבתה בשנת השמיטה ובכך לקיים מצוות 'ושבתה הארץ שבת לה''.

האם יוזמה זו נכונה הלכתית?

במאמר שלפנינו סוקר המחבר את היחס בין איסורי התורה על האדם שלא יעבוד בשמיטה לבין ההוראה הכללית 'ושבתה הארץ' גם כשהבעלים לא עובד בה.

כשרות לעדות של מהמר בקזינו ואופן חזרתו בתשובה

האם המהמר בקזינו כשר לעדות? האם הוא צריך לחזור בתשובה? ואם כן – כיצד?

המקרה בו דן המחבר אירע לאחר חתונה בה התגלה שאחד מהעדים על הקידושין היה מהמר בקזינו. האם יש לחשוש שמא אין הקידושין תופסים?

המחבר דן במעמדו ההלכתי של אדם המהמר על כספים.

הריגת פורץ למכונית לאור ההלכה

לאחרונה התפרסם בתקשורת סיפורו של אריה שיף. על פי הפרסומים, שיף התעורר באישון ליל, וגילה שכנופיית פורצים מנסה לגנוב את מכוניתו. הוא יצא מביתו כשהוא חמוש באקדח, ואחרי קריאת אזהרה ירה בפורץ הנוהג במכוניתו והרג אותו. אירוע זה מעלה את השאלה: האם לפי ההלכה היה זוכה אריה שיף להגנה שנתנה התורה להורג גנב 'הבא במחתרת'?

במאמר שלפנינו דן המחבר בשאלה זו והמסתעף ממנה – האם יש הבדל אם הפורץ חמוש בנשק או לא? מהי ההגדרה של מכונית ביחס לבית?

גיליון 133

הגיליון החדש של אמונת עתיך

'אמונת עתיך' הוא כתב עת מדעי-תורני המשלב מחקר ויישום הלכתי. מאמרים תורניים ומחקריים, ש"ות, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ. 

'אמונת עתיך' יוצא לאור כבר כמה עשורים, ומתפרסמים בו מתורתם של רבני מכון התורה והארץ וממחקריהם.

אמונת עתיך הצטרף כמנוי בעלות דמי משלוח בלבד