אנציקלופדיה הלכתית - חקלאית

אנציקלופדיה הלכתית-חקלאית הוא פרוייקט חדש מבית מכון התורה והארץ, שמרכז מידע מקצועי והלכתי השייך לכלל תחומי החקלאות (הצומח והחי) ומהווה רקע חשוב לכתיבה הלכתית בנושא המצוות התלויות בארץ.

הערכים מובאים בשני חלקים: החלק המדעי-מקצועי ובעקבותיו הדיון ההלכתי.

צוות הכותבים של האנציקלופדיה כולל אנשי מדע מעולם האקדמיה, הנחשבים למומחים בתחומם, ורבנים פוסקי הלכה הבקיאים במצוות התלויות בארץ ובפרטי הלכותיהם.

מטרת האנציקלופדיה היא להביא בפני הקורא את הידע הקיים בסוגיות אלו, ואינה מהווה ספר פסיקה הלכה למעשה.

פרוייקט בסיוע משרד התרבות והספורט- מנהל התרבות.
המחלקה למכוני מחקר תורניים.
לתגובות והערות ניתן לפנות לכתובת המייל: h.david@toraland.org.il
 
חזור למפתח הערכים

דקר

הדקר הוזכר בממספר משניות[1] ככלי שניתן לחפור איתו[2], בזיהויו כתבו הראשונים שמדובר במרא ומדובר במכוש.[3] או שמדובר באת חפירה[4] דהיינו כלי לחרישה[5] כמין יתד של ברזל, והוא עשוי לחפור בו את הקרקע[6] וכנראה מדובר בלהב המחרשה. [7]

השימוש לצורך חפירת הקרקע מהווה את השימוש המרכזי בו, ולכן אסור למכרו לחשוד על השביעית.[8]

 

 

[1] שביעית ה, ו ביחס למכירתו לחשוד בשביעית, במשנה ביצה א, ב ובעדויות ד, ב. ככלי שחופרים איתו וניתן להשתמש בעפר שהוא מוציא לצורך כיסוי הדם.

[2] רמב"ם פיה"מ שביעית ה, ו כתב אלפאס" שחופרין בו את האדמה.

[3] רש"י ע"ז טו, ב.

[4] רש"י ביצה ב, א, ר"ש, רא"ש משנה שביעית ה, ו. המאירי ע"ז טו, ב מבאר: כלי העשוי לחפירת הארץ

[5] תפארת ישראל - יכין  שביעית פרק ה משנה ו

[6] רע"ב שביעית ה, ו.

[7] ראה תוס' ע"ז טו, ב שכתב שהדקר הוא כלי המחרשה שקורין קולטר"א ודרכו להיות נעוץ בקרקע

[8] משנה שביעית ה, ו.

toraland whatsapp