אנציקלופדיה הלכתית - חקלאית

אנציקלופדיה הלכתית-חקלאית הוא פרוייקט חדש מבית מכון התורה והארץ, שמרכז מידע מקצועי והלכתי השייך לכלל תחומי החקלאות (הצומח והחי) ומהווה רקע חשוב לכתיבה הלכתית בנושא המצוות התלויות בארץ.

הערכים מובאים בשני חלקים: החלק המדעי-מקצועי ובעקבותיו הדיון ההלכתי.

צוות הכותבים של האנציקלופדיה כולל אנשי מדע מעולם האקדמיה, הנחשבים למומחים בתחומם, ורבנים פוסקי הלכה הבקיאים במצוות התלויות בארץ ובפרטי הלכותיהם.

מטרת האנציקלופדיה היא להביא בפני הקורא את הידע הקיים בסוגיות אלו, ואינה מהווה ספר פסיקה הלכה למעשה.

פרוייקט בסיוע משרד התרבות והספורט- מנהל התרבות.
המחלקה למכוני מחקר תורניים.
לתגובות והערות ניתן לפנות לכתובת המייל: h.david@toraland.org.il
 
חזור למפתח הערכים

סירוגיות

סרוגיות

תופעת הסירוגיות מוכרת הן במקורות חז"ל והן במקורות היווניים והרומיים העתיקים. התופעה באה לידי ביטוי בשינוי ניכר ברמת ההנבה של העץ בין שנים עוקבות, כלומר לאחר שנה ברוכה מאוד בפרי, בשנה העוקבת עלולה להיות פחיתה ניכרת ביבול. הסירוגיות ניכרת בעצי פרי רבים, ורווחת בהדרים. בחלק מעצי הפרי היא אף בולטת מאוד, למשל בעץ הזית:  בשנה אחת מניב הזית יבול מלא, ובשנה העוקבת רק 10–20% מהיבול הרגיל, ואף פחות מכך, עד כדי חוסר כדאיות כלכלית במסיק הזיתים. מחקרים רבים נערכו על מנת להסביר את תופעת הסירוגיות בעצי פרי בכלל, ובזית בפרט, וכדי למצוא כיצד להפחית אותה, אך טרם נמצאו דרכים מועילות להסבר התופעה במלואה ולצמצומה.  

בזית, הסירוגיות לרוב מתחילה לאחר כחמש שנים מניבה מלאה של העץ, והיא הולכת ומתעצמת עם התבגרותו של העץ. התופעה אופיינית לכל עצי הזית שבאותו אזור. הסירוגיות הופיעה כבר בימי קדם, ופליניוס מתאר כי הכאה חזקה על הענף במקל או איחור במסיק גורמים למיעוט היבול בשנה העוקבת.[1]

לפי ב. אבידן[2] המנגנון המטבולי שבצמח הגורם לסירוגיות אינו ברור דיו, אך מסתבר כי גורמים פנימיים כמו הורמונים וחלבונים וכן גורמים חיצוניים רבים מביאים לתופעה זו.[1] Pliny, 1855, ספר 15 פרק 3. יש לציין כי הסבר זה היה מקובל בעבר, אך לא נמצאו לו תימוכין במחקר המודרני.

[2] אבידן, 2015, עמ' 15–21.

toraland whatsapp