אנציקלופדיה הלכתית - חקלאית

אנציקלופדיה הלכתית-חקלאית הוא פרוייקט חדש מבית מכון התורה והארץ, שמרכז מידע מקצועי והלכתי השייך לכלל תחומי החקלאות (הצומח והחי) ומהווה רקע חשוב לכתיבה הלכתית בנושא המצוות התלויות בארץ.

הערכים מובאים בשני חלקים: החלק המדעי-מקצועי ובעקבותיו הדיון ההלכתי.

צוות הכותבים של האנציקלופדיה כולל אנשי מדע מעולם האקדמיה, הנחשבים למומחים בתחומם, ורבנים פוסקי הלכה הבקיאים במצוות התלויות בארץ ובפרטי הלכותיהם.

מטרת האנציקלופדיה היא להביא בפני הקורא את הידע הקיים בסוגיות אלו, ואינה מהווה ספר פסיקה הלכה למעשה.

פרוייקט בסיוע משרד התרבות והספורט- מנהל התרבות.
המחלקה למכוני מחקר תורניים.
לתגובות והערות ניתן לפנות לכתובת המייל: h.david@toraland.org.il
 
חזור למפתח הערכים

עיזוק

פעולת העיזוק הוזכרה פעם אחת בדברי ישעיהו, ומספר פעמים בחז"ל, בביאור פעולה זו נאמרו מספר הסברים: 1. חפירת הקרקע[1] או סביב השורשים[2] על מנת לנקות אותה מאבנים[3], או כדי לנקות אותה מעצמים זרים,[4] לדעת רבי שמעון ניתן על ידי עיזוק השדה לטהר את השדה מטומאת בית הפרס.[5] 2. עשיית גדר מאבנים שנאספו מהשדה, סביב השדה כולו[6] או סביב העצים.[7]

לאחר העיזוק יש לסקל את האבנים ולהוציאן מן השדה.[8] ביאור נוסף שהובא הוא שמדובר ב "כלי עגול וכבד של מתכת שמעגילין אותו על עפר תיחוח להשכיבו ולהקשותו"[9] יש המבארים ש"עיזוק" וסיקול מתארים את אותה פעולה.[10]

בתוספתא[11] הוזכרו גם פירות של עזק" ומדובר בפירות שבאו ממקום שנקרא "עזקה".[12]

 

[1] רבינו גרשום מנחות פה, ב: עוזק. חופר.

[2] רש"י מנחות פה, ב: "עוזק - שחופר סביב הזית כעין טבעת כמו עיזקתא".

תפא"י אהלות יח, ה.

[3] ר"ש, רא"ש אהלות יח, ה, ראה ערוך ערך "עזק" שכתב באפשרות הראשונה חפר סביב הכרם.

[4] ראה רמב"ם פיה"מ שכתב שפעולת העיזוק היא "לחפרו, לכבשו ולנקות את שטחו כדי שיתיישר".

[5] המשנה באהלות יח, ה והתוספתא אהלות (צוקרמאנדל) יז, ט דנות בשאלה כצד ניתן לטהר את בית הפרס, דהיינו כיצד ניתן לטהר שדה שנחרש בו קבר, על ידי הוצאת העצמות שנחרשו בו, אחת האפשרויות היא "העוזק בית הפרס- טהור".

[6] רש"י ישעיה ה, ב, אב"ע ישעיהו ה, ב ראה מלבי"ם במקום שכתב: "ויעזקהו- הקיפו בגדר להיות נצור מהיזק הא מחוץ., ראה תוספות מנחות פה, ב שדחה ביאור זה.

[7] ערוך ערך "עזק" באפשרות השניה.

[8] כפי שנאמר במשל הכרם ישעיהו ה,ב: "וַיְעַזְּקֵהוּ וַיְסַקְּלֵהוּ וַיִּטָּעֵהוּ שֹׂרֵק וַיִּבֶן מִגְדָּל בְּתוֹכוֹ וְגַם יֶקֶב חָצֵב בּוֹ", ניתן להשתמש באבני העיזוק על מנת לבנות את המגדל.

[9] רש"ש אהלות יח, ה.

[10] פתרון תורה פרשת ואתחנן עמוד 240  (ילקוט מדרשים מסוף תקופת הגאונים).

[11] דמאי ה, ב.

[12] כפי הגירסה בבבלי יבמות קכב, א, ראה ערוך ערך "עזק".

toraland whatsapp