אנציקלופדיה הלכתית - חקלאית

אנציקלופדיה הלכתית-חקלאית הוא פרוייקט חדש מבית מכון התורה והארץ, שמרכז מידע מקצועי והלכתי השייך לכלל תחומי החקלאות (הצומח והחי) ומהווה רקע חשוב לכתיבה הלכתית בנושא המצוות התלויות בארץ.

הערכים מובאים בשני חלקים: החלק המדעי-מקצועי ובעקבותיו הדיון ההלכתי.

צוות הכותבים של האנציקלופדיה כולל אנשי מדע מעולם האקדמיה, הנחשבים למומחים בתחומם, ורבנים פוסקי הלכה הבקיאים במצוות התלויות בארץ ובפרטי הלכותיהם.

מטרת האנציקלופדיה היא להביא בפני הקורא את הידע הקיים בסוגיות אלו, ואינה מהווה ספר פסיקה הלכה למעשה.

פרוייקט בסיוע משרד התרבות והספורט- מנהל התרבות.
המחלקה למכוני מחקר תורניים.
לתגובות והערות ניתן לפנות לכתובת המייל: h.david@toraland.org.il
 
חזור למפתח הערכים

פול הלבן

ראשי פרקים:

א. כללי

ב. זהויו של פול הלבן

ג. גודל פול הלבן

 

כללי

פול הלבן הוא מין קטנית,[1] שמותר בזריעה סמוך לשעועית ואין בזריעה זו משום איסור כלאים[2]. הפול הלבן הוזכר כמדד לגודל הענב ביחס למספר הלכות: כלאי הכרם,[3] תרומות ומעשרות,[4] קדושת שביעית.[5]

פול הלבן הוא מין שניתן לאכול גם את העלים והגבעולים שלו בעודם צעירים, ולכן יש להפריש מהם תרומות ומעשרות.[6]

 

זהויו של פול הלבן

במשנה הוזכרו מספר זני פול, כגון פול ללא אזכור מיוחד, פול המצרי, ועוד, יתכן שבשל כך נמנעו רוב הפרשנים מלזהות באופן ישיר מין זה או אחר כפול הלבן, אלא תרגמו בעיקר את משמעותו המילולית,[7] ויתכן שלדעתם מדובר באחד מזני השעועית Vicia faba.

בירושלמי[8] נזכר שמדובר ב"סרפוונא" או "מרפווה"[9] ולא ברור מהו זהוי זה.

יש שזיהו[10] צמח זה כ'לוביה תרבותית' (לוביה אפונת הבקר') Vigna sinensis.

לדעת י. פליקס[11] מדובר בלבלב מטפס:  Lablab purpureusמין זה הוא מין קרוב למיני הלוביא[12]. לדבריו יש לגרוס במשנה: "פול הלבן והשעועים", ומשמעות גרסה זו היא שמדובר בפול הלבן ופול השעועית.

מ. רענן הציע אפשרות נוספת, שיתכן שמדובר במין שנקרא שעועית העין השחורה,  Vigna unguiculata תת מין של לוביה שצבע קליפת הזרע שלו, בהיותו יבש, הוא לבן עם נקודה שחורה אופיינית, יש המזהים את ה"רוביא" הנאכלת בראש השנה כמין זה.

 

גודל פול הלבן

מכיוון שזהויו של הפול הלבן אינו ברור, ואף קיימת שונות רבה בין המינים השונים של הלוביה והשעועית, לא ניתן להגדיר את גדלו ההלכתי של הפול הלבן, אך ניתן להעריך שקטרו הוא בין 5 ל13 מ"מ, כקטרם הממוצע של מיני השעועית והלוביה השונים. קוטרה של שעועית העין השחורה הוא 8 מ"מ.

 

כתיבה: הרב דוד אייגנר

 

בבליוגרפיה

  1. ח. צ. אלבוים, מסורות הזיהוי של צמחי משנת כלאיים, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, בר אילן תשס"ח, עמ' 116-118
  2. י. פליקס, הצומח, החי, וכלי החקלאות במשנה, עמ' 119
  3. י. פליקס כלאי זרעים והרכבה עמ' 17, 41- 42.
  4. מ. רענן, הוא גירוע, הוא פול הלבן- לבלב מטפס, פורטל הדף היומי.
  5. Zohary, D. Hopf . M. & Weiss E., Domestication of Plants in the Old World: forth edition Pp 89- 92

 

 

[1] רא"ש כלאים א, א.

[2] משנה כלאים א, א, תוספתא כלאים ליברמן ד, יב.

[3] משנה כלאים ז, ז, , מגודל זה ואילך ענבים שמצויים בכרם שיש בו אחד מהמינים האוסרים בכלאים, מתקדשים.

[4] גמרא ברכות לו, ב: "והגפנים משיגרעו, אמר רב אסי הוא בוסר הוא גירוע הוא פול הלבן".

[5] פסחים נב, ב, בביאור המשנה שביעית ד, י.

[6] משנה מעשרות ד, ו.

[7] למשל הרמב"ם בפירוש המשניות כלאים א, א כתב: "אלפול אלאביץ" דהיינו הפול הלבן, בלא להתייחס למין בוטני זה או אחר, וכן בערוך מופיע "פאבא אלבאנקה" (faba albanka) גם כן תרגום מילולי.

[8] כלאים א, א.

[9] ריבמ"ץ כלאים א, א.

[10] רבנו נתן אב הישיבה, ריבמ"ץ כלאים א, א באפשרות ב, מוסף הערוך.

[11] הצומח, החי, וכלי החקלאות במשנה, עמ' 119.

[12] הסוג "לוביה" הוא ממשפחת הקטניות, תת משפחת הפרפרניים, בין מאפייני משפחה זו הוא שהפרי מצוי בתוך תרמיל או הלקט, בסוג זה ישנם כ 150 צמחים לפחות.

toraland whatsapp