הרב יעקב אריאל - מתי חלה חובה לתרום כליה?

הרב ישעיהו הבר - תרומת כליה 'מתנת חיים'

הרב אליעזר איגרא - צדקה חובה פרטית וציבורית

הרב אהוד אחיטוב - קרן המעשרות 'בית האוצר'

הרב יצחק נריה - מה עדיף לעני: מעות או פירות?

הרב אריה שטרן - קיום מצוות עניים ע"י לקט ישראל

ידידיה רוזנברג - סקירה על 'לקט ישראל'

ד"ר אשר מאיר - נתינת תרומות ומעשרות בעידן המודרני

אבי לבון - הכנסות המדינה ממיסים משאב לשירותי הרווחה

יקותיאל צבע - דילמות ערכיות בשירותי הרווחה

חידון הארץ ומצוותיה - שלב הגמר הפומבי

toraland whatsapp