הכנת גננים לשנת השמיטה.

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א, נשיא מכון התורה והארץ

מלאכות האסורות בשמיטה.

הרב יהודה הלוי עמיחי, ראש מכון התורה והארץ

הכנת הגינה לשמיטה.

אגרונום מוטי שומרון

גיזום ועיצוב עצי פרי כהכנה לשמיטה.

אגרונום ישראל גלון

הכנות לשמיטה בעיריות.

אלי יזרעאלי

שו"ת סיכום הכנת הגינה לשמיטה.