לפרטים נוספים:

08-6847325

   

מכון התורה והארץ המתמחה בתרומות ומעשרות, בשיתוף עם עמותת ׳מקימי׳, המעניקה סיוע וליווי כלכלי למשפחות במצוקה, מאפשרים את קיום מצוות ׳מעשר עני׳ בהידור ובקלות במטרה להוציא משפחות ממעגל העוני.

  

מהו מעשר עני?

השנים ג׳,ו׳ לשמיטה הן שנות מעשר עני .
מעשר זה שמפרישים מהפירות והירקות חובה לתת לעניים.