'ושבתה הארץ' – הלכות שמיטה לתלמיד

חוברות אלו נכתבו על ידי הרב עמוס מיימון ביחד עם מכון 'התורה והארץ', ואף קבלו את אישור משרד החינוך. החוברות כוללות את דיני השמיטה לילדים, התייחסות לדמויות שהייתה להן השפעה על מהלך השמיטה בזמנינו וכן לערכי השמיטה.

ושבתה הארץ לכיתות א-ב

ושבתה הארץ לכיתות ג-ד

ושבתה הארץ לכיתות ה-ו

ושבתה הארץ לכיתות ז-ט