מדריך למורה

הדרכה למורה
וכלים דידקטיים להוראת השמיטה

למדריך המלא

מערכי שיעור לבתי ספר תיכונים
בנושא שנת שמיטה בהיבט סיבבתי

מערך 1

שבת לה'

למערך המלא

מערך 2

כי לי הארץ, מקומו של האדם בבריאה

למערך המלא

מערך 3

זרעו 6 והשמיטו 7

למערך המלא

מערך 4

תרבות הצריכה

למערך המלא

מערך 5

שמיטה וצריכה

למערך המלא

מערך 6

טביעת רגל אקולוגית

למערך המלא

מערך 7

שמיטה ושוויון

למערך המלא

מערכי שיעור לבתי ספר יסודיים

יש לכם מערך בנושא שמיטה?

מוזמנים לשלוח אותו אלינו ואנחנו נשתף בעמוד

toraland whatsapp