החומר הלימודי:

מסלול מיטבי לכת

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת כלאים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות כלאים, דמאי וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • השלב השלישי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים, והוא יתקיים כאמור בתוכנת זום (zoom).

מסלול משפחתי

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם מסכות חלה וערלה, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות חלה, ערלה ודמאי עם פירוש קהתי,  וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת
 • השלב השלישי יכלול את מסכתות פאה, חלה, ערלה דמאי, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לשמיטה, מתוך הספר "שמיטה יום יום".

 

להורדת חוברת המושגים של החידון>>

להורדת חידון שלב ב' (כולל תשובות) תשע"ז>>

להורדת גמר חידון (כולל תשובות) תשע"ט>>

 

 

 

החומר הלימודי:

מסלול מיטבי לכת

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת כלאים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות כלאים, דמאי וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • השלב השלישי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים, והוא יתקיים כאמור בתוכנת זום (zoom).

מסלול משפחתי

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם מסכות חלה וערלה, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות חלה, ערלה ודמאי עם פירוש קהתי,  וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת
 • השלב השלישי יכלול את מסכתות פאה, חלה, ערלה דמאי, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לשמיטה, מתוך הספר "שמיטה יום יום".

 

להורדת חוברת המושגים של החידון>>

להורדת חידון שלב ב' (כולל תשובות) תשע"ז>>

להורדת גמר חידון (כולל תשובות) תשע"ט>>

עזרי לימוד נוספים>>

toraland whatsapp