החומר הלימודי:

מסלול מיטבי לכת

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת שביעית עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות שביעית, פאה וערלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • השלב השלישי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

מסלול משפחתי

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם מסכת שביעית עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות שביעית וביכורים עם פירוש קהתי, וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת.
 • השלב השלישי יכלול את מסכתות שביעית, ביכורים ופאה, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה יובא בחוברת המושגים.

 

להורדת חוברת המושגים של החידון>>

להורדת חידון שלב ב' (כולל תשובות) תשע"ז>>

להורדת גמר חידון (כולל תשובות) תשע"ט>>

 

 

 

החומר הלימודי:

מסלול מיטבי לכת

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת שביעית עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות שביעית, פאה וערלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • השלב השלישי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

מסלול משפחתי

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם מסכת שביעית עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות שביעית וביכורים עם פירוש קהתי, וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת.
 • השלב השלישי יכלול את מסכתות שביעית, ביכורים ופאה, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה יובא בחוברת המושגים.

 

להורדת חוברת המושגים של החידון>>

להורדת חידון שלב ב' (כולל תשובות) תשע"ז>>

להורדת גמר חידון (כולל תשובות) תשע"ט>>

עזרי לימוד נוספים>>

toraland whatsapp