לוח זמנים:

הרשמה: תחילת ההרשמה היא בראש חודש אב תשפ"א והיא תתקיים עד ר"ח חשוון תשפ"ב.

מבחן המיון הראשון יערך באמצעו של חודש חשוון,

מבחן המיון השני יתקיים בתחילת חודש טבת.

השלב השלישי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי השלב השלישי:

תתקיים פגישת הכנה מקוונת לפני שלב זה, ההשתתפות בשלב השלישי כרוכה בהשתתפות בפגישת ההכנה.

  • ביום החידון יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקיף את החומר הנדרש לשלב השלישי.
  • כל המתמודדים שייבחנו במבחן זה יעלו לשלב השלישי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' השלב השלישי

  • הניקוד מן המבחן המקדים יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הסופי.
  • בחידון יערכו מספר סבבי שאלות, כשלכל שלב נוסף יעלו בעלי הניקוד הגבוה ביותר.

לוח זמנים:

הרשמה: תחילת ההרשמה היא בראש חודש אב תשפ"א והיא תתקיים עד ר"ח חשוון תשפ"ב.

מבחן המיון הראשון יערך באמצעו של חודש חשוון,

מבחן המיון השני יתקיים בתחילת חודש טבת.

השלב השלישי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי השלב השלישי:

תתקיים פגישת הכנה מקוונת לפני שלב זה, ההשתתפות בשלב השלישי כרוכה בהשתתפות בפגישת ההכנה.

  • ביום החידון יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקיף את החומר הנדרש לשלב השלישי.
  • כל המתמודדים שייבחנו במבחן זה יעלו לשלב השלישי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' השלב השלישי

  • הניקוד מן המבחן המקדים יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הסופי.
  • בחידון יערכו מספר סבבי שאלות, כשלכל שלב נוסף יעלו בעלי הניקוד הגבוה ביותר.

 

חזור לעמוד הראשי

הרשמה לחידון

toraland whatsapp