תקנון החידון:

רשאים להשתתף בחידון: כל אדם מגיל 18 ומעלה.

אינם רשאים להשתתף בחידון: עובדי מכון התורה והארץ ובני משפחותיהם, לרבות ספקים ונותני שירות חיצוניים הנמצאים בקשר עם מכון התורה והארץ החל בשנת 2020.

 

השנה בשל מגיפת הקורונה, החידון יתנהל באופן מקוון בלבד, כשהשלב הסופי יתקיים בעזרת תוכנת זום (zoom), בשל שינויי הנחיות הקורונה.

 

אין מגבלה על המשתתפים, ורשאים להשתתף בחידון, גם המתמודדים מהשנים שעברו.

הרשמה: תחילת ההרשמה היא בראש חודש אב תש"פ והיא תתקיים עד ז' חשוון תשפ"א. יש להירשם דרך אתר מכון התורה והארץ www.toraland.org.il  או בטלפון 08-6847325. לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.

 הגינות ושקיפות: המשתתפים מתחייבים לנהוג בהגינות ובשקיפות ולהיבחן על סמך הידע האישי שלהם בלבד, בלא חומרי עזר ובלא סיוע של אנשים אחרים. מכון התורה והארץ רשאי לפסול מועמדים ומשתתפים שלא ינהגו בהגינות או יפרו את כללי התקנון.

סמכות השיפוט: יובהר כי מכון התורה והארץ הוא היחיד שיש לו הסמכות לשפוט בכל סוגיה הקשורה לחידון ולזוכים בו. משתתפי החידון מקבלים על עצמם את סמכות המכון ומתחייבים שלא לערער על החלטת הוועדה הממיינת והשופטים.

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול "מיטבי לכת" ומסלול "משפחתי".

חומרי הלימוד:

מסלול מיטבי לכת

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכת כלאים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות כלאים, דמאי וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • השלב השלישי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים, והוא יתקיים כאמור בתוכנת זום (zoom).

מסלול משפחתי

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם מסכות חלה וערלה, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • בשלב המיון השני היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות חלה, ערלה ודמאי עם פירוש קהתי, וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת
 • השלב השלישי יכלול את מסכתות פאה, חלה, ערלה דמאי, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לשמיטה, מתוך הספר "שמיטה יום יום".

תאריכים:

מבחן המיון הראשון יערך באמצעו של חודש חשוון,

מבחן המיון השני יתקיים בתחילת חודש טבת.

השלב השלישי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי השלב השלישי:

תתקיים פגישת הכנה מקוונת לפני שלב זה, ההשתתפות בשלב השלישי כרוכה בהשתתפות בפגישת ההכנה.

 • ביום החידון יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקיף את החומר הנדרש לשלב השלישי.
 • כל המתמודדים שייבחנו במבחן זה יעלו לשלב השלישי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' השלב השלישי

 • הניקוד מן המבחן המקדים יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הסופי.
 • בחידון יהיו שני מחזורי שאלות.

פרסים:

מסלול מיטבי הלכת.

מבחן ראשון:

 • מקומות 1- 10 יזכו למלגה על סך 250 ₪.
 • מקומות 11- 20 יזכו למנוי שנתי לחוברת אמונת עתיך.

מבחן שני:

 • מקומות 1- 10 יזכו במלגה על סך 500 ₪. ויעפילו לשלב הפומבי של חידון הארץ ומצוותיה. קבלת המלגה מותנה בהשתתפות בפועל בחידון הפומבי.
 • מקומות 11- 20 יזכו למנות שנתי בבית האוצר.

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 5,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 4,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס החמישי: מלגה על סך 1,000 ₪.
 • מקומות 6- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

 

מסלול משפחתי

מבחן ראשון:

 • מקומות 1- 10 יזכו למלגה על סך 200 ₪
 • מקומות 11- 20 יזכו למנוי שנתי לחוברות אמונת עתיך.

מבחן שני:

 • מקומות 1- 10 יזכו במלגה על סך 400 ₪. ויעפילו לשלב הפומבי של חידון הארץ ומצוותיה. קבלת המלגה מותנה בהשתתפות בפועל בחידון הפומבי.
 • מקומות 11- 20 יזכו למנות שנתי בבית האוצר.

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 4,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 1,000 ₪
 • מקומות 5- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

חריגות מן התקנון: הנהלת החידון מוסמכת לאשר בעת הצורך חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.

אם הדבר יתאפשר מבחינת נהלי הקורונה, יתכן כי השלב השלישי יתקיים באולם כינוסים.

תקנון החידון:

רשאים להשתתף בחידון: כל אדם מגיל 18 ומעלה, פרט למפורטים בהמשך.

אינם רשאים להשתתף בחידון: עובדי מכון התורה והארץ ובני משפחותיהם, לרבות ספקים ונותני שירות חיצוניים הנמצאים בקשר עם מכון התורה והארץ החל בשנת 2019.

רשאים להשתתף המתמודדים בשלבים הראשון והשני בשנים הקודמות. המתמודדים שעלו לשלב הסופי בשנים הקודמות רשאים גם כן להשתתף ולהיבחן בשני השלבים הראשונים בלבד, ללא קבלת מלגה.

הרשמה: תחילת ההרשמה היא בראש חודש אב תש"פ והיא תתקיים עד ז' חשוון תשפ"א. יש להירשם דרך אתר מכון התורה והארץ www.toraland.org.il או בטלפון 08-6847325. לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.

באתר המכון תחת הכותרת "חידון הארץ ומצוותיה" ניתן למצוא דוגמאות לשאלונים מהשנים הקודמות, סרטים שונים שהוצגו למתמודדים, סרטוני החידונים הקודמים, טיפים, אפשרות לשאול ולהתייעץ, ועוד.

הגינות ושקיפות: המשתתפים מתחייבים לנהוג בהגינות ובשקיפות ולהיבחן על סמך הידע האישי שלהם בלבד, בלא חומרי עזר ובלא סיוע של אנשים אחרים. מכון התורה והארץ רשאי לפסול מועמדים ומשתתפים שלא ינהגו בהגינות או יפרו את כללי התקנון.

סמכות השיפוט: יובהר כי מכון התורה והארץ הוא היחיד שיש לו הסמכות לשפוט בכל סוגיה הקשורה לחידון ולזוכים בו. משתתפי החידון מקבלים על עצמם את סמכות המכון ומתחייבים שלא לערער על החלטת הוועדה הממיינת והשופטים.

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול לגברים ומסלול לנשים.

חומרי הלימוד: מסלול גברים

 • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכתות ביכורים ומעשר שני עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים. מבחן זה יהיה מקוון.
 • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות ביכורים, מעשר שני, כלאים וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
 • החידון הפומבי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

חומרי הלימוד: מסלול נשים

 • לנשים יתקיים שלב מיון אחד בלבד. חומרי הלימוד הם משניות מסכת ביכורים ומעשר שני, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • במבחן הפומבי היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות ביכורים, חלה, ערלה ומעשר שני, עם פירוש קהתי, את הלכות כלאים מתוך הספר "הלכות הארץ", וכן את כל חוברת המושגים הנלווים.

תאריכים:

מסלול גברים: מבחן המיון הראשון יערך באמצעיתו של חודש חשוון, מבחן זה יהיה מקוון. מבחן המיון השני יתקיים בתחילת חודש טבת, תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפים.

החידון הפומבי: יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון הפומבי יעלו 12 המתמודדים שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי החידון הפומבי:

יתקיים יום היערכות לחידון הפומבי, ההשתתפות בחידון הפומבי כרוכה בהגעה ליום היערכות זה.

מבחן קדם-פומבי:

 • ביום החידון בשעות הבוקר יתקיים מבחן בכתב שיקיף את החומר הנדרש לחידון הפומבי.
 • כל המתמודדים שייבחנו במבחן הקדם-פומבי יעלו לשלב הפומבי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' הפומבי:

 • הניקוד מן המבחן הקדם-פומבי יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הפומבי.
 • בחידון יהיו ארבעה מחזורי שאלות.
 • בסיומו של החידון יוכתרו זוכה וסגן.

מסלול נשים: מבחן המיון יתקיים באמצעיתו של חודש כסלו, מבחן זה יהיה מקוון.

החידון הפומבי: יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון הפומבי תעלינה 12 המתמודדים שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון.

שלבי החידון הפומבי:

יתקיים יום היערכות לחידון הפומבי, ההשתתפות בחידון הפומבי כרוכה בהגעה ליום היערכות זה.

החידון יתקיים בתחילת חודש שבט, תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפות.

 • בחידון יהיו ארבעה מחזורי שאלות.
 • בסיומו של החידון יוכתרו זוכה וסגנית.

פרסים:

גברים

 • עד עשרת המצטיינים במבחן המיון הראשון יזכו למלגה על סך 500 ₪.
 • שנים עשר המצטיינים במבחן המיון השני יזכו במלגה על סך 1000 ₪ ויעפילו לשלב הפומבי של חידון הארץ ומצוותיה. קבלת המלגה מותנה בהשתתפות בפועל בחידון הפומבי.
 • הפרס הראשון בחידון הפומבי: מלגה על סך 10,000 ₪. מלגה זו כוללת גם את המלגה של השלב השני.
 • הפרס השני בחידון הפומבי: מלגה על סך 3000 ₪ שכוללת גם את המלגה של השלב השני, או מלגה של 1000 ₪ מהשלב השני וחופשה זוגית.

נשים

 • עד שנים עשר המצטיינות במבחן המיון יזכו במלגה על סך 500 ₪ ויעפילו לשלב הפומבי של חידון הארץ ומצוותיה. קבלת המלגה מותנה בהשתתפות בפועל בחידון הפומבי.
 • הפרס הראשון בחידון הפומבי: מלגה על סך 10,000 ₪. מלגה זו כוללת גם את המלגה של השלב השני.
 • הפרס השני בחידון הפומבי: מלגה על סך 3000 ₪ שכוללת גם את המלגה של השלב השני, או מלגה של 500 ₪ מהשלב השני וחופשה זוגית.

 

חריגות מן התקנון: הנהלת החידון מוסמכת לאשר בעת הצורך חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.

 

חזרה לעמוד הראשי

הרשמה לחידון

toraland whatsapp