תקנון חידון 'הארץ ומצוותיה' תשפ"ב:

רשאים להשתתף בחידון: כל אדם מגיל 18 ומעלה, פרט למובאים להלן.

אינם רשאים להשתתף בחידון: עובדי מכון התורה והארץ ובני משפחותיהם, לרבות ספקים ונותני שירות חיצוניים הנמצאים בקשר עם מכון התורה והארץ החל משנת 2021.

רשאים להשתתף המתמודדים מהשנים הקודמות.  

הרשמה: ההרשמה תתקיים עד ר"ח כסלו תשפ"ב. יש להירשם דרך אתר מכון התורה והארץ www.toraland.org.il  או בטלפון 08-6847325. לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.

הגינות ושקיפות: המשתתפים מתחייבים לנהוג בהגינות ובשקיפות ולהיבחן על סמך הידע האישי שלהם בלבד, בלא חומרי עזר ובלא סיוע של אנשים אחרים. מכון התורה והארץ רשאי לפסול מועמדים ומשתתפים שלא ינהגו בהגינות או יפרו את כללי התקנון.

סמכות השיפוט: יובהר כי מכון התורה והארץ הוא היחיד שיש לו הסמכות לשפוט בכל סוגיה הקשורה לחידון ולזוכים בו. משתתפי החידון מקבלים על עצמם את סמכות המכון ומתחייבים שלא לערער על החלטת הוועדה הממיינת והשופטים.

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול "מיטבי לכת" ומסלול "משפחתי".

חומרי הלימוד:

מסלול מיטבי לכת

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד, חומרי הלימוד הם משניות מסכת שביעית, מעשרות ומעשר שני עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

מסלול משפחתי

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד: חומרי הלימוד הם מסכת שביעית ומסכת ביכורים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את מסכתות שביעית, ביכורים ופאה, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא בחוברת המושגים.

חדש!!

 • מקומות 13 עד 50 משני החידונים יוכלו להשתתף בחידון אינטרנטי מקוון, החומר לחידון כולל את מסכת שביעית, את חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא כאמור בחוברת המושגים.

 

תאריכים:

מבחן המיון (בשני המסלולים) יתקיים אי"ה החל מיום רביעי ד בטבת מהשעה 20:00 עד יום ראשון ח' בטבת בשעה 8:00.

השלב הפומבי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון המיון.

שלבי השלב הפומבי:

תתקיים פגישת הכנה מקוונת לפני שלב זה, ההשתתפות בשלב הפומבי כרוכה בהשתתפות בפגישת ההכנה.

  • ביום החידון יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקיף את החומר הנדרש.
  • כל המתמודדים שייבחנו במבחן זה יעלו לשלב הפומבי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' השלב הפומבי

  • הניקוד מן המבחן המקדים יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הסופי.
  • בחידון יערכו מספר סבבי שאלות, כשלכל שלב נוסף יעלו בעלי הניקוד הגבוה ביותר.

החידון המקוון יתקיים אי"ה בליל טו בשבט (יום ראשון בערב).

 

פרסים:

מסלול מיטבי הלכת.

מבחן המיון:

 • מקומות 1- 12 יזכו למלגה על סך 250 ₪.
 • מקומות 11- 20 יזכו למנוי שנתי לחוברת אמונת עתיך.

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 5,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 4,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס החמישי: מלגה על סך 1,000 ₪.
 • מקומות 6- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

מסלול משפחתי

מבחן מיון:

 • מקומות 1- 10 יזכו למלגה על סך 250 ₪

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 4,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 1,000 ₪
 • מקומות 5- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

 

בחידון האינטרנטי- מקומות 1- 10  יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 100 ₪.

 • מקומות 11- 20 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 75 ₪.
 • מקומות 21- 30 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 50 ₪.

 

חריגות מן התקנון: הנהלת החידון מוסמכת לאשר בעת הצורך חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.

 

מיקומו, זמנו, ואופן עשייתו של השלב הפומבי (באולם כינוסים או מקוון) ימסר לקראת החידון הפומבי, יתכן כי החידון אף ישודר באמצעי התקשורת.

תקנון חידון 'הארץ ומצוותיה' תשפ"ב:

רשאים להשתתף בחידון: כל אדם מגיל 18 ומעלה, פרט למובאים להלן.

אינם רשאים להשתתף בחידון: עובדי מכון התורה והארץ ובני משפחותיהם, לרבות ספקים ונותני שירות חיצוניים הנמצאים בקשר עם מכון התורה והארץ החל משנת 2021.

רשאים להשתתף המתמודדים מהשנים הקודמות.  

הרשמה: ההרשמה תתקיים עד ר"ח כסלו תשפ"ב. יש להירשם דרך אתר מכון התורה והארץ www.toraland.org.il  או בטלפון 08-6847325. לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.

הגינות ושקיפות: המשתתפים מתחייבים לנהוג בהגינות ובשקיפות ולהיבחן על סמך הידע האישי שלהם בלבד, בלא חומרי עזר ובלא סיוע של אנשים אחרים. מכון התורה והארץ רשאי לפסול מועמדים ומשתתפים שלא ינהגו בהגינות או יפרו את כללי התקנון.

סמכות השיפוט: יובהר כי מכון התורה והארץ הוא היחיד שיש לו הסמכות לשפוט בכל סוגיה הקשורה לחידון ולזוכים בו. משתתפי החידון מקבלים על עצמם את סמכות המכון ומתחייבים שלא לערער על החלטת הוועדה הממיינת והשופטים.

בחידון יתקיימו שני מסלולים נפרדים, מסלול "מיטבי לכת" ומסלול "משפחתי".

חומרי הלימוד:

מסלול מיטבי לכת

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד, חומרי הלימוד הם משניות מסכת שביעית, מעשרות ומעשר שני עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

מסלול משפחתי

 • יתקיים מבחן מיון אחד בלבד: חומרי הלימוד הם מסכת שביעית ומסכת ביכורים עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
 • השלב הפומבי יכלול את מסכתות שביעית, ביכורים ופאה, את כל חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא בחוברת המושגים.

חדש!!

 • מקומות 13 עד 50 משני החידונים יוכלו להשתתף בחידון אינטרנטי מקוון, החומר לחידון כולל את מסכת שביעית, את חוברת המושגים, וכן את ההלכות הנוגעות להכנה לקדושת שביעית מתוך הספר "קטיף שביעית", חומר זה מובא כאמור בחוברת המושגים.

 

תאריכים:

מבחן המיון (בשני המסלולים) יתקיים אי"ה החל מיום רביעי ד בטבת מהשעה 20:00 עד יום ראשון ח' בטבת בשעה 8:00.

השלב הפומבי יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון זה יעלו עד 12 המתמודדים מכל מסלול שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון המיון.

שלבי השלב הפומבי:

תתקיים פגישת הכנה מקוונת לפני שלב זה, ההשתתפות בשלב הפומבי כרוכה בהשתתפות בפגישת ההכנה.

  • ביום החידון יתקיים מבחן מקדים בכתב שיקיף את החומר הנדרש.
  • כל המתמודדים שייבחנו במבחן זה יעלו לשלב הפומבי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' השלב הפומבי

  • הניקוד מן המבחן המקדים יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הסופי.
  • בחידון יערכו מספר סבבי שאלות, כשלכל שלב נוסף יעלו בעלי הניקוד הגבוה ביותר.

החידון המקוון יתקיים אי"ה בליל טו בשבט (יום ראשון בערב).

 

פרסים:

מסלול מיטבי הלכת.

מבחן המיון:

 • מקומות 1- 12 יזכו למלגה על סך 250 ₪.
 • מקומות 11- 20 יזכו למנוי שנתי לחוברת אמונת עתיך.

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 5,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 4,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס החמישי: מלגה על סך 1,000 ₪.
 • מקומות 6- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

מסלול משפחתי

מבחן מיון:

 • מקומות 1- 10 יזכו למלגה על סך 250 ₪

מבחן פומבי

 • הפרס הראשון: מלגה על סך 4,000 ₪.
 • הפרס השני: מלגה על סך 3,000 ₪
 • הפרס השלישי מלגה על סך 2,000 ₪
 • הפרס הרביעי: מלגה על סך 1,000 ₪
 • מקומות 5- 10 יקבלו זיכוי בשווי 200 ₪ לרכישת ספרי המכון.

 

בחידון האינטרנטי- מקומות 1- 10  יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 100 ₪.

 • מקומות 11- 20 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 75 ₪.
 • מקומות 21- 30 יקבלו זיכוי לספרי המכון בשווי 50 ₪.

 

חריגות מן התקנון: הנהלת החידון מוסמכת לאשר בעת הצורך חריגות מן ההנחיות שבתקנון זה.

 

מיקומו, זמנו, ואופן עשייתו של השלב הפומבי (באולם כינוסים או מקוון) ימסר לקראת החידון הפומבי, יתכן כי החידון אף ישודר באמצעי התקשורת.

חזרה לעמוד הראשי

הרשמה לחידון

toraland whatsapp