נפתחה קבוצת WhatsApp לשאלות הלכתיות-מקצועיות עבור גננים

עקב הביקוש נפתחה קבוצת WhatsApp לגננים לצד רבנים ואגרונומים ממכון התורה והארץ, המתמחים בנושאים אלו. קבוצה זו מנגישה את האפשרות לשאול את הרבנים ובמקביל לצפות בשאלות איתן מתמודדים גננים אחרים, וללמוד על הצרכים השונים והפתרונות המוצעים.

במסגרת עבודתם נפגשים עובדי הגינון בשאלות הלכתיות רבות- עקירת עצים, נטיעת עצים מורכבים, הרכבות עצמאיות, תכנון גינה ללא חשש לכלאים, טעימה מהפירות במהלך עבודתם וכדומה.
עקב הביקוש הרב נפתחה קבוצת WhatsApp מסודרת בה יהיו חברים גננים לצד רבנים ואגרונומים ממכון התורה והארץ, המתמחים בנושאים אלו במשך שנים. 
קבוצה זו מנגישה את האפשרות לשאול את הרבנים בליווי תמונות הנדרשות תוך כדי, ובד בבד לצפות בשאלות איתן מתמודדים גננים אחרים, וללמוד על הצרכים השונים והפתרונות המוצעים. 
עם פתיחת הקבוצה נרשמה הענות מפתיעה, גננים רבים הצטרפו תוך זמן קצר, והצהירו כי 'קבוצה כזו היתה צריכה להפתח מזמן'. 
אנו מקווים כי דרך הקבוצה נצליח לתת מענה נדרש לנושאים אלו, להעלות את המודעות אליהם, ולהשפיע על השוק הכללי ביצירת דרישה מקרב שומרי מצוות לחקלאות מפוקחת על פי ההלכה.

הירשמו עכשיו לקבוצת ה-WhatsApp לגננים: