קבצי אמונת עתיך להורדה

כתב עת המדעי-תורני של 'מכון התורה והארץ' המשלב מחקר ויישום הלכתי.

מאמרים תורניים ומחקריים, שו"ת, פתרונות הלכתיים ועדכונים מהמכונים המובילים בארץ ביניהם:
מכון פוע"ה, מכון כת"ר, מכון משפט לעם ועוד.

הגיליון האחרון שפורסם - 141

toraland whatsapp