תוצאות חיפוש במאגר הידע

התקבלו 53 תוצאות חיפוש עבור הביטוי גבריאל קדוש :

על התורה ועל העבודה

הרב גבריאל קדוש
כמו בכל תורת הרצי"ה גם במאמר זה יש ערך לשעתו ולדורות. שיטתו הרחבה והמקיפה את כל התורה כולה על כל חלקיה וצדדיה העיוניים והמעשיים-משיבת נפש, מקיפה את הקודש והחול, את התורה והעבודה ועוסקת בציבור וביחיד ובתהליכי הופעת גאולת ישראל על אדמתו.

לכבוד חנוכת העשור לת''ת כפר דרום

הרב גבריאל קדוש
תלמוד תורה כפר דרום הוא מופת וציון דרך בתולדותיו של היישוב היהודי בארץ ישראל בכלל ובגוש קטיף בפרט. תלמוד התורה נולד בעקבות מציאות מורכבת של ביטחון מעורער שהייתה בגוש קטיף וחוגג עשור.

בנה ביתך כבתחילה

הרב גבריאל קדוש

"הקב"ה כבר אלפיים שנה, בלי בית אנו רק כמה ימים..." על משמעות המילה "בית"- מדוע היא כל כך משמעותית?

השרשרת הישראלית: מגוש קטיף לירושלים

הרב גבריאל קדוש

שרשרת אנושית מגוש קטיף לירושלים, אשר תבטא את אחריותנו וקשרנו לרציפות ההתיישבות והאחיזה בארץ יוצאת לדרך...

צדקה בפירות תרומה

הרב גבריאל קדוש
הפרשת הפירות לצורך תרומות ומעשרות אינה השחתה, אלא מצווה גדולה ותיקון שאדם עושה בפירותיו בכדי שתהיה לו אפשרות לאכלם

פירות של גלות ופירות של גאולה

הרב גבריאל קדוש
האם יש קשר בין מצבם של הפירות לבין מצבו של עם ישראל?

הרב אלישע וישליצקי: חובות התלויות בארץ ובנשמה

הרב גבריאל קדוש
על דמותו ומפעל חייו של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

העקרונות בנתינת מעשר עני

הרב דרור פיקסלר
במאמר זה נברר את שיעור נתינת מעשר עני ומתי בעל השדה יכול לקבוע מי יקבל את המעשר ומתי אין לו טובת הנאה וכל עני יכול לקחת, ועל פי העקרונות הייחודים של מעשר זה נענה על כמה שאלות מציאותיות בדורנו ביחס למעשר עני.

מוצאי שביעית, הקהל ויובל

הרב גבריאל קדוש
לא לחינם הדגישה התורה במצוות אלו את המילה "מקץ", שיש בה משמעות כפולה של התחלה וסוף. יש כאן התחלה שמתחילה בשנת השבע, אך היא חייבת להמשיך לשש השנים הבאות. לכן נכון ומדויק לקרוא לסופה של שנת השבע וגם לתחילתה של השנה השמינית כמועד שנת השמיטה, כי באמת כל שש השנים הן המשך של שנת השמיטה.

שיבת ציון והמצוות התלויות בארץ

הרב גבריאל קדוש
קיום מצוות התלויות בארץ הוא הביטוי הגדול ביותר לשיבת ישראל לארצו לאחר אלפיים שנות גלות. המצוות אשר לא היינו מורגלים בהן הופכות למציאות חיה בארצנו. המעמיק בדבר יראה שארץ ישראל אינה רק מקום לקיום מצוות נוספות על שאר המצוות הכלליות, אלא היא יסוד המצוות כולן מצד עניינם הפנימי.

בואו נצא לקראת שנה של שבת

הרב גבריאל קדוש
כיצד אנו צריכים להכין את עצמנו לקראת שבת השנים?

הקשר השלם שבין העם והארץ במצוות השמיטה

הרב גבריאל קדוש
ב"ה שזוכים אנו בדורנו לשיבת עם ישראל על אדמתו והשראת השכינה בציון, וממילא המצוות התלויות בארץ, ובכללן מצוות השמיטה, קונות קמעא-קמעא את מקומן הראוי להן בהשתדלות לקיום כללותיה ופרטותיה בחיבור בין ישראל, ארצו ותורתו.

שמיטה וקיימות- הילכו יחדיו?

הרב גבריאל קדוש
נברר בעז"ה כיצד שביתת הארץ שנה שלמה, לא רק שאינה פוגעת בעקרונות הקיימות אלא להיפך יש במצוות השמיטה עליית מדרגה בהבנת השימור והקיימות שיכולה להיות כאב טיפוס להבנת כל עקרונות הקיימות באופן השלם יותר ממה שנתפס היום בחוגים מסוימים.

מקץ שבע שנים

הרב גבריאל קדוש
בסופה של שנת השמיטה ישנן שתי מצוות המהוות השלמה לכל דיני מצוות שנת השבע: השמטת כספים ומצוות הקהל

בואו נצא לקראת שנה של שבת

הרב גבריאל קדוש
כיצד אנו צריכים להכין את עצמנו לקראת שבת השנים? לקראת שנה שכולה שבת?

נדיבי ארץ ואוצר הארץ: תשובת האומה וארצה

הרב גבריאל קדוש
עצם השאיפה לקיומן של מצוות התלויות בארץ, למרות תוקפן ההלכתי כמצוות דרבנן או כזכר למצוות התלויות בארץ הוא גורם לשיבת תוקפן האידיאלי של מצוות אלו והשבת מעמדן הראוי להם.

את העני עמך לשנת מעשר עני

הרב גבריאל קדוש
"ואל זה אביט אל עני" ישעיהו סו', ב' אך האם מציאות זו של עניים בעולם הינה מחוייבת המציאות? האם בכדי לזכות אותנו ולהרבות חסד בעולם יש צורך בחיי עניות של אוכלוסיה מסוימת בכדי שקבוצת אנשים אחרת תרבה ע"ח את זכויותיה?

הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לה' אֱלֹהֶיךָ כִּי בָאתִי אֶל הָאָרֶץ

הרב גבריאל קדוש

מעיון בפרשנים נראה שהטעם העיקרי למצוות ביכורים הוא דווקא על הכניסה והנחלה את ארץ ישראל ולאו דווקא הודאה והכרת הטוב על היבול החקלאי

ארמי אובד אבי - הגדת הפסח והביכורים - חלק א'

הרב גבריאל קדוש
בבכורים שתי מצוות. הבאת ביכורים ומקרא ביכורים. הרמב"ם מונה בהקדמתו להלכות ביכורים שלוש מצוות, הנוגעות לביכורים. מה משמעותה של מצוות מקרא ביכורים, והאם קיים יחס בין מצוות הבאת הביכורים לבין מצוות קריאת הביכורים?

ארמי אובד אבי - הגדת הפסח והביכורים - חלק ב'

הרב גבריאל קדוש
בבכורים שתי מצוות. הבאת ביכורים ומקרא ביכורים. הרמב"ם מונה בהקדמתו להלכות ביכורים שלוש מצוות, הנוגעות לביכורים. מה משמעותה של מצוות מקרא ביכורים, והאם קיים יחס בין מצוות הבאת הביכורים לבין מצוות קריאת הביכורים?
הקודם   1    2    3    הבא