תוצאות חיפוש במאגר הידע

התקבלו 503 תוצאות חיפוש :

הגולן ועבר הירדן כחלק מארץ ישראל

הרב יעקב אפשטיין
מה דין הגולן ועבר הירדן לגבי מצות ישוב ארץ ישראל האם מצווים לכבוש אותו ולשבת שם, האם האזורים הללו חייבים במצוות התלויות בארץ?

שיטת הרמב"ם בגבולות עולי מצרים

הרב יעקב אפשטיין
במאמר נעסוק בשיטת הרמב"ם לעניין גבולות עולי מצרים

עשיית קומפוסט (זבל אורגני) מתרומה

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לעשות קומפוסט מתרומה ותרומת מעשר? (הקומפוסט הוא זבל אורגני, המיוצר באופן מלאכותי מתערובת העשויה שיירים שונים של בעלי חיים, מזונות, צמחים וכדו…

יצוא טבלים לחו"ל

הרב יעקב אפשטיין
חקלאי מייצא פירות לחו"ל האם מותר לייצא לחו"ל ולמוכרם שם בטבלם, בלא הפרשת תרו"מ?

האם יש חובת וידוי מעשר על כל אחד

הרב יעקב אפשטיין
אדם הקונה פירות וירקות בחנות שיש בה השגחה על הפרשת תרומות ומעשרות, האם חייב בוידוי מעשר?

בירורים בביעור מעשרות

הרב יעקב אפשטיין
מה דינם של פירות מעשר שני ונטע רבעי או מעות פדיונם שלא קיימו בהם מצות ביעור ?בשנה הרביעית והשביעית, האם הם מותרים באכילה, או שאסורים

הסכמת בעלים בתרומות ומעשרות למפרע

הרב יעקב אפשטיין
אדם הפריש עבור חברו, מתוך הכרי של חברו תרומות ומעשרות. האם צריך שליחות או די בהסכמה או אפילו די בידיעה והסכמה למפרע?

הסתמכות על נכרי בהפרשת תרו"מ

הרב יעקב אפשטיין
האם משגיח כשרות יכול ליצור קשר עם הפועל הנכרי הנמצא בבית האריזה ולומר לו כי ישים יותר מאחד ממאה בארגז מסויים המוכן לתרומה ותרומ"ע ולהפריש תרומות ומעשר…

כתב יוחסין ומעלתו בימינו

הרב יעקב אפשטיין
מחלוקת גדולה נטושה בין האחרונים על גדר הכהונה בימינו

עשיית קומפוסט (זבל אורגני) מתרומה

הרב יעקב אפשטיין
האם מותר לעשות קומפוסט מתרומה ותרומת מעשר?

שימושי מעשר עני המותרים והאסורים

הרב יעקב אפשטיין
מה מותר לעני לעשות בפירות ובמעות, שמקבלם בתור מעשר עני? ומה ההשלכה מהלכות מעשר עני לגבי מעשר כספים?

חישוב מעשר כספים מתרומות למוסדות המוכרים לצרכי מס

הרב יעקב אפשטיין
אדם הנותן צדקה למוסד מוּכָּר לענייני מס מקבל מהמדינה החזר עליו בגובה שליש מנתינתו. האם בחשבון מעשר כספים שלו הוא צריך לתת מייד בשליש יותר כדי שיצא ידי…

נתינת מעשר כספים ע"י עבודה

הרב יעקב אפשטיין
ראובן נוהג לתת מעשר כספים. כיון שבמקצועו הוא מרצה המשתכר ממתן הרצאות לציבור, הוא החליט לתת מספר הרצאות בחינם ובהתנדבות לקהל לו מועילות הרצאותיו, כאשר…

תגובה למאמר: העקרונות בנתינת מעשר עני

הרב יעקב אפשטיין
תגובה למאמר העקרונות בנתינת מעשר עני

אכל או הזיק מעשר עני-תגובה

הרב יעקב אפשטיין
השגות לגבי המאמר אכל או הזיק מעשר עני

נתינת מעשר עני במתנה ע"מ להחזיר

הרב יעקב אפשטיין
כדי להינצל מגזל מעשר עני הציע הרה"ג יעקב אריאל שליט"א לתת את כל המעשר עני לגבאי צדקה בתור מתנה ע"מ להחזיר. וכך המעשר יינתן לעניים והם יחזירו אותו למגד…

חובת וידוי מעשר בימינו

הרב יעקב אפשטיין
האם ישנו חיוב לוידוי המעשרות בימינו? יש להבחין בין סיבות המונעות את כלל ישראל מלהתוודות, לבין סיבות המונעות את היחיד מלהתוודות. במאמר זה ננסה לברר…

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק א'

הרב יעקב אפשטיין
הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל הנדרש ממנו. נברר שני עניינים ע…

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ב'

הרב יעקב אפשטיין
הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל הנדרש ממנו. נברר שני עניינים עי…

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ג'

הרב יעקב אפשטיין
הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל הנדרש ממנו. נברר שני עניינים עי…