שורש העניין - ערכת לימוד לט"ו בשבט

שורש העניין - ערכת לימוד לט"ו בשבט

ערכת לימוד מיוחדת לט"ו בשבט, העוסקת בעניינו של יום, מבחינה הלכתית ורעיונית. הערכה כוללת חוברת עם מערכי שיעור, מצגות מעוצבות ומקורות לקהל. הערכה מוגשת על דיסק און קי, בצירוף עותק קשיח של חוברת המערכים למנחה.

מחיר:   60 ₪
משלוח: חינם

 

כך כתב הגאון האדר"ת זצ"ל (נפש דוד אות טו) על סדר יומו בט"ו בשבט:

ביום חמשה עשר בשבט, למדתי הלכות מעשר בספר הרמב"ם ובגמרא ראש השנה (יד ע"ב) והלאה, וחזרתי לחדש דבר מה כפי ערכי, ויהא חשוב כקיום המצוה במעשר אילן, והתפללתי לד' שיזכני באותה המצוה בפועל ממש מן התורה.

ומאז נראה לי, שמה שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב, שלא לומר בו תחנון, הוא להזכירנו מצות הפרשת מעשר אילנות, וכדברי חז"ל על הפסוק שתי לבך למסלה דרך הלכת, עשי לך ציונים.

ערכה זו כוללת שתי מערכי שיעור לנושאים המתאימים ללמוד ביום מיוחד זה.  אחד העוסק במהותו של יום ט"ו בשבט ואחד העוסק בהגדרת 'אילן' שט"ו בשבט  הוא ראש השנה שלו. ומתוך לימוד זה נזכה אי"ה לקיימם מצוות התלויות בארץ במעלתם השלמה.

הערכה כוללת חוברת מודפסת למנחה, מצגות מעוצבות ודפי מקורות להדפסה בדיסק און קי.

 

 

toraland whatsapp