דבר השמיטה

דבר השמיטה

דבר השמיטה /הרב משה צבי נריה זצ"ל ; לקט מתוך דבריו שבכתב ובע"פ  הרב משה צבי נריה

מחיר:   25 ₪
משלוח: 15 ₪
אזל מהמלאי

חוברת "דבר השמיטה" נכתבה ונערכה בידי מו"ר הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל, הודפסה לראשונה בירושלים בשנת ה' תרח"צ, חוברת זאת היתה תמציתית מאד אולם מלאה שליחות חינוכית במתן פנים מאירות למצוה רבה זו, על ידי ריכוז טעמיה בשפה ברורה ונעימה.

                                                                 

כמו כן הופיעה שם לראשונה סקירה הסטורית על קיום המצוה במשך הדורות, ועל יסודות היתר הפקעתה - החלקית - שנאלצו להשתמש בה בדורות האחרונים, וסקירה זו זכתה ב"ה לכמה מהדורות באכסניות שונות.

החוברת "דבר השמיטה" נלמדה ע"י חברי הגרעין התורני של בני עקיבא, ובספר זכרון לרב פנחס קהתי זצ"ל נמסר על השפעת החוברת:

"החוברת "דבר השמיטה" הכניסה אותנו להבנת קדושת השביעית, לידיעת הלכותיה וטעמיה, גם להכרת ערך השמיטה ומצבה להלכה ולמעשה כיום בישובנו החדש.

אך מלבד עצם השמיטה למדנו מתוך החוברת השקפות יסודיות של היהדות, הבאות לידי ביטוי במצות השמיטה ומקיפות את כל התורה...

ההקדמה של החוברת הכניסה בנו את השקפת ה"חירות"... שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה... כל התורה לא ניתנה אלא לתת לאדם חירות, לשחרר אותו משעבוד יצרים, משעבוד הגוף ומשעבוד הנפש.

גם לאדמה דואגת התורה, גם היא צריכה לחירות...

הכרנו אפוא את המצוות היסודיות, החברתיות והחנוכיות של התורה". (יומן הגרעין עמ' 242).

                                                                

בשנת השמיטה ה' תשמ"ז הודפסה החוברת במהדורה נוספת בתוספת "קול קורא" של מרן הראי"ה זצ"ל להחלץ לעזרת גבורי-הכח שומרי-שביעית, וסיפור מעשה-רב על הוראתו בזה לאחד מיקירי ירושלים. ונוסף גם בירור-הלכה על קידוש שנת השמיטה - שנדפס בקובץ "תורה שבעל פה",

חוברת זו הוקדשה לעלוי נשמת בנו יקירו, הרב ר' אברהם יצחק זצ"ל, (נלב"ע בערב ראש השנה, כט אלול תשמ"ה). שהיה מגבורי הכח, שומרי שביעית במלוא הידוריה, אשר למד הליכותיה ברוב עיון ולימד הלכותיה ברוב פיוט, ועל משמרת קדושתה עמד גם בשנה השמינית, בהיותו בקו האש הראשון (בחולות מדבר סיני, במלחמת יוה"כ, בגדוד המרגמות 160). קידש שם שמים ברבים ויהי לנס לקרובים ולרחוקים.


בי"ט כסלו תשנ"ו התעלה מו"ר זצ"ל לגנזי מרומים, וכעת ערב שנת השמיטה תשס"א, צרפנו לחוברת "דבר השמיטה" את מאמרי מו"ר זצ"ל העוסקים בעניני קדושת הארץ ועניני שביעית. חלק מהמאמרים הודפסו בספרי מו"ר זצ"ל "צניף מלוכה" ו"ענבי פתחיה", והוספנו למאמרים חלוקה לפרקים. כמו כן הובאו שעורי שביעית שנהג מו"ר זצ"ל להעביר בשדורי הרדיו במשך שנים. שעורים אלו זכו לתהודה רבה בין השומעים, ורבים היו מאזינים להסבר ולניתוח המיוחד של השיעור. לצערנו לא נשמרו כל השעורים, אלא חלקם בלבד, וכמו כן לא תמיד אפשר היה לפענחם. שעורים אלו שוכתבו ונערכו על ידי הרב יהודה הלוי עמיחי. כמו כן הוספנו לחוברת זו את הפרקים שכתב מו"ר זצ"ל אודות מרן הרב קוק זצ"ל והנהגותיו בשבתה של הארץ. ולסיום הבאנו מעט מהנהגותיו של מו"ר זצ"ל בשנות השמיטה.

                                                            

אנו מקווים שהחוברת המוגשת לפני הציבור תשמש את העמלים בתורת השביעית שימצאו בה את נועמה של תורת ארץ ישראל וילבנו את יסודות קדושת הארץ ומצוות שביעית, והציבור הרחב יטעם בה טעמה ומעלתה של מצוות השביעית משרשי המצוה ומהנהגותיהם של גדולי ישראל.

                                                    

ברכה מיוחדת לחברי "מכון התורה והארץ" בכפר דרום, שבגוש קטיף, אשר נטל על עצמו את מלאכת הוצאת "דבר השמיטה" במהדורתו הנוכחית, כחלק מייעודיו להפיץ את תורת ארץ ישראל. יהי רצון שתשרה ברכה בכל מעשה ידיהם להגדיל תורה ולהאדירה.

יהי רצון ש"עם מקדשי שביעי" יהיה גם עם מקדשי שביעית.


toraland whatsapp