ספר זרעים מבואר בינוני

ספר זרעים מבואר בינוני

ביאור תמציתי ועכשווי לספר זרעים ברמב"ם, הביאור כולל גם התייחסויות לסוגיות אקטואליות, הביאור נכתב בשיתוף פעולה עם מפעל 'משנה תורה'.

מחיר:   40 ₪
משלוח: 5 ₪
אזל מהמלאי

הלכות שמיטה ויובל

הרמב"ם הוא הראשון שכתב קובץ הלכות מרוכז ומסודר על השמיטה. מה שנראה היום - בו השוק רווי בספרי שמיטה - היה אז מעשה חדשני ומהפכני. בהיותו בגולה, תחת שלטון מוסלמי של מאות שנים, מעלה הרמב"ם על הכתב את הלכות שמיטה ויובל, כאילו או-טו-טו ישובו צאצאי שבטי הגולים ויציפו את הארץ.

ספר זרעים בתוך משנה תורה של הרמב"ם הוא הספר החותם את המחצית הראשונה של משנה תורה העוסקת ביחיד, וממנה מתחיל החצי השני העוסק באומה. כך הם הלכות שמיטה - ההלכות האחרונות בספר זרעים - שאמנם מופנות ליחיד, אבל תוקפם מן התורה תלוי בכלל ישראל; והיובל הוא מצווה המוטלת על הכלל.

משנתו של הרמב"ם - תשתית יסודית היא. ולשם כך נחלצו "מכון התורה והארץ" ליוזמת "מפעל משנה תורה" והשתתפו בביאור ספר זרעים, שנחל הצלחה כבירה בין שורות לומדים רבות.

הביאור - שהוא יוזמת הליבה - נאמן גם לרמב"ם עצמו. הביאור עשיר, הוא איננו רק ביאור למילים קשות, אלא ביאור עניין, מתוך ספריו השונים של הרמב"ם, בלשון קצרה ובהירה, אך כזו שמאפשרת לתלמידי חכמים לדלות פנינים של הרמב"ם המשלימים את אמירתו מ"מורה הנבוכים" או מ"פירוש המשנה" או מאגרותיו ותשובותיו. כל מקורות הביאור צוינו. באופן זה הלומד רואה תמונה שלמה על תפיסתו של הרמב"ם, והדבר נכון שבעתיים במקומות בהם מובא רעיון החיוני שהרמב"ם ראה כחשוב יותר מן ההלכה: "כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאני מלמד" (סוף פירוש המשנה למסכת ברכות).

הביאור עשיר בכותרות, המספקות ללומד בהצצה בלבד תמונה רחבה, ומעוררות להבין את מאזן החשיבות של המצוות בתורה. הביאור עשיר בתמונות, בזיהוי הריאליה של הצומח והחי, שהרמב"ם עצמו החשיב ביותר. בסוף כל ספר צורפו נספחים מעשיים, כגון "חוזה השכרת דירה" הנספח להלכות שכירות, עליית הרמב"ם להר הבית וכדומה. בספר זרעים צורפו נספח תמונות צבעוניות לצומח, נספח חנטה וביעור, נספח הפרשת תרומות ומעשרות, ונספח גבולות הארץ שנעשה יחד עם "מכון המקדש". כך החיבור הנדרש בין המתואר ברמב"ם לבין זמננו זה, נעשה ריאלי, ממשי, כפי שלא נעשה מעולם. האופי החדש והנאמן למקור, שבו עוצבה הנגשת הרמב"ם, תורם תרומה מכריעה לכך שהלומד מצליח לראות את התמונה השלמה והמדויקת כפי שהרמב"ם רצה.

Error loading Partial View script (file: BtnGenerator.cshtml)
toraland whatsapp