התורה והארץ ח

התורה והארץ ח

אסופת מאמרים ומחקרים תורניים בנושא: שביעית והלכותיה,השביעית בזמן הזה , היתר המכירה, שביעית עבר ועתיד.  נכתב ונערך ע"י רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים, בהוצאת מכון התורה והארץ רבני מכון התורה והארץ

מחיר:   40 ₪
משלוח: 5 ₪
toraland whatsapp