מחשבת השמיטה

מחשבת השמיטה

ספר "מחשבת השמיטה" עומד על הצדדים הערכיים שביסוד השמיטה על שלל נושאי. על חשיבות ערכה של מצוות יישוב ארץ ישראל, ועד כמה יש בנו ערבות הדדית ודאגה לחברה כולה. כמו כן מובאים רעיונות ומחשבות כיצד נוכל להתקדם לקראת קיום מצווֹת השמיטה כתיקונן. הספר מאפשר לנו ראייה רחבה ומעמיקה, לבירור ולקניין מחשבת השמיטה בכללה.

מחיר:   30 ₪
משלוח: 15 ₪
אזל מהמלאי

כל מצווה בונה בנו קומה רוחנית באמונה ובמידות, ובמיוחד מצווֹת השמיטה שקיומן נמשך שנה שלֵמה. ספר "מחשבת השמיטה" פותח ומאיר לנו את המחשבות, הערכים והמידות, שעלינו לקנות ממצווֹת השמיטה: מה צריך להיות יחסנו לאדמת ארץ ישראל לאור חובת ההשבתה מהעבודה החקלאית? האם ארץ ישראל היא נחלתנו או נחלת ה'? כיצד עלינו להתייחס לרכושנו הפרטי לאור מצוות קדושת פירותיה? מה ייעוד הממון שיש לנו לאור מצוות שמיטת כספים ותקנת פרוזבול –  הן מצד המלווה והן מצד הלווה? עד כמה חובה עלינו לדאוג לשיבת כל ישראל לארץ ישראל, שבלעדיה אי אפשר לקיים את מצוות השמיטה בשלמותה? כיצד שנת השמיטה מחברת את החברה כולה ומאחדת אותה לקראת קיום מצוות הקהל במוצאי שנת השמיטה?

מלבד הערכים שאפשר ללמוד מקיום מצווֹת השמיטה, יש ללמוד ולקנות ערכים אמוניים ומידות גם משנים שבהן אין יכולת לקיים את מצוות השמיטה כהלכתה. ספר "מחשבת השמיטה" עומד גם על הצדדים הערכיים שביסוד "היתר המכירה": על חשיבות ערכה של מצוות יישוב ארץ ישראל, ועד כמה יש בנו ערבות הדדית ודאגה לחברה כולה – הן במישור הכלכלי, והן בדאגה שלא יעבור אף יהודי על איסורי תורה. כמו כן מובאים רעיונות ומחשבות כיצד נוכל להתקדם לקראת קיום מצווֹת השמיטה כתיקונן. 

קיבוץ המאמרים בספר "מחשבת השמיטה" מאפשר לנו ראייה רחבה ומעמיקה, לבירור ולקניין מחשבת השמיטה בכללה.

toraland whatsapp