מידע הלכתי לט"ו בשבט

כאן תוכלו ללמוד על המשמעויות ההלכתיות של ט"ו בשבט, מנהגי היום, סדר אכילת הפירות וברכתם.

ט"ו בשבט לעניין ערלה ונטע רבעי

ט"ו בשבט הוא היום הקובע למניין שנות ערלה של עץ פרי הניטע בארץ ישראל. מהו איסור ערלה? וכיצד מחשבים את השנים?

ט"ו בשבט לעניין תרומות ומעשרות

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות לעניין תרומות ומעשרות, מה המשמעות ההלכתית העולה מכך?

מנהגי היום

יום ט"ו בשבט אינו נחשב 'מועד' ולכן כמעט ואין בו פרטי הלכות הקשורות ביום עצמו, אך ישנם מנהגים שהנהיגו חכמים וטוב להכיר אותם.

סדר אכילת הפירות

כל הקודם בפסוק ארץ חטה ושעורה קודם לברכה, מהו סדר האכילה הנכון בשולחן מלא בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל?

חתימת הברכה

כיצד יש לברך לאחר אכילת פירות שבעת המינים? ומה ההבדל בין פירות ארץ ישראל לפירות חו"ל?

ט"ו בשבט שחל בשבת

כאשר ט"ו בשבט חל בשבת ישנם כללים מתי וכיצד נכון לשלב את אכילת הפירות על מנת שלא להכנס לספקות הלכתיים.

toraland whatsapp