הזמנה לכנס מדעי-מחקרי בנושא השמיטה

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס מדעי-מחקרי בנושא: 'קרבה שנת השבע, החברה הישראלית ואתגרי שנת השמיטה', שיתקיים אי"ה ביום רביעי, י"ד באייר תשע"ד בין השעות 9:00 ל 18:15 במכללת אורות ישראל, קמפוס אלקנה

| אייר תשע"ד
הזמנה לכנס מדעי-מחקרי בנושא השמיטה

Kolkorekenesmadai

toraland whatsapp