יום עיון לחקלאי הקיבוץ הדתי

ושבתה הארץ - הלכה למעשה. ביום ראשון י"ט באלול תשע"ד, בקיבוץ עלומים - יום העלייה על הקרקע יתקיים יום עיון לחקלאי הקיבוץ הדתי

| אלול תשע"ד
יום עיון לחקלאי הקיבוץ הדתי

Kraza

toraland whatsapp