כנס שמיטה אזורי לחקלאים

הכנס יתקיים אי"ה ביום שני י"א בסיוון תשע"ד 9.6.14 באולם ההרצאות לוזן במועצה האזורית שדות נגב

| אייר תשע"ד
כנס שמיטה אזורי לחקלאים

Kenesezori

toraland whatsapp