לכבוד שר הפנים מר גדעון סער הי"ו תחזקנה ידיך

לכבוד שר הפנים מר גדעון סער הי"ו תחזקנה ידיך

במשרתך ובפעליך הטובים בעמידתך על המשמר לבל יחוללו ימי הקודש בפומבי בעירנו תל אביב ת"ו, שזהו דבר הנוגע ביסוד היהדות ולכבוד עמינו וארצנו הקדושה

| תמוז תשע"ד

Saaradv