בן פורת יוסף?

בעוון שנאת חינם חרב בית המקדש. הדברים נגד הציבור הדתי לאומי מזכירים לנו שוב למה עוד לא זכינו לבניין בית המקדש...

הרב אייל בן דוד | אב תשע"ג
בן פורת יוסף?

הרמח"ל לימד אותנו שבכל חג וחג יש את הסגולות המיוחדות שלו, בסוכות 'שמחה' בפסח 'חירות' וכן הלאה. לכן אנו אומרים בתפילת החגים 'והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך' לכל מועד ומועד יש את הסגולה שלו. לימים אלה כנראה מסוגלת 'שנאת חינם'…

 

הגמרא מסבירה שמקדש ראשון חרב בגלל שעברו על שלושת העבירות החמורות ביותר ואילו מקדש שני אחר בגלל שנאת חינם, ועל זה שואלת הגמרא: 

ובמקדש ראשון לא היה שנאת חנם, והכתיב (יחזקאל כא, יז) "מגורי אל חרב היו בת עמי", ואמר רבי אליעזר אלו בני אדם שאוכלים ושותין זה עם זה, ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם.

 

הרי שגם בבית ראשון כבר הייתה שנאת חינם ולמה אמרנו שבבית ראשון לא הייתה שנאת חינם, על קושיה זו מתרצת הגמרא:

ההיא בנשיאי ישראל הוא דהוי

 

בבית ראשון הייתה שנאת חינם רק בנשיאי ישראל, ואילו בבית שני בכל עם ישראל.

למדנו אם כן ששנאת חינם היא מנת חלקם של נשיאי ישראל כבר הרבה שנים.

אבל ייחד עם זאת, הובטחנו על ידי הנביא זכריה:

כֹּה אָמַר ה' צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ

 

ואם כן מובטחים אנו בימים אלו שיהיו לששון ולשמחה, ומתי נגיע לזה אחרי שנקיים את סוף הפסוק 'והאמת והשלום אהבו', במהרה בימינו.