קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש

קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן  בית המקדש

נתבשרנו על פטירתו של הרב יהושע נויבירט. זכה הרב נויבירט לחבר חיבור מקיף בהלכות שבת, חיבור שנכנס לבתים רבים בעם ישראל. אדם שזכה שיתקבלו דבריו בעם ישראל בוודאי שיש לו זכות מיוחדת

הרב אייל בן דוד | תמוז תשע"ג

נתבשרנו על פטירתו של הרב יהושע נויבירט. זכה הרב נויבירט לחבר חיבור מקיף בהלכות שבת, חיבור שנכנס לבתים רבים בעם ישראל.

 

אדם שזכה שיתקבלו דבריו בעם ישראל בוודאי שיש לו זכות מיוחדת. המייחד את ספרו שמירת שבת כהלכתה הוא בכך שהוא מסדר את החומר הרב של הלכות שבת על פי נושאים, לספר מלווים מפתחות נושאים וערכים, דבר המקובל כיום גם בספרות התורנית אבל לא היה מקובל לפני ארבעים שנה, שנכתב הספר.

 

הספר יצא במהדורה ראשונה בשנת תשכ"ה ולאחר מכן בשנת תשל"ז. רבים רגילים לומר שהספר שמירת שבת כהלכתה במהדורתו השנייה מחמיר יותר ושזה נעשה עקב היכנעות המחבר לדרישת הרחוב החרדי, ובשל כך 'תיקן את ספרו' וסילק ממנו הוראות מקלות. אולם, זה דרכו של איש אמת, שהאמת נר לרגליו, שהאמת אהובה עליו מכל, כשראה ששגה מייד תיקן את דבריו. יעיד על דבריי מקומות בספר שמירת שבת כהלכתה שחזר בו מדבריו שכתב במהדורה הראשונה אבל הפעם נטה במהדורה השנייה להקל ולא להחמיר. (ראה לדוגמא שמירת שבת כהלכתה מהדורה ראשונה פרק יג הלכה ט  ומהדורה שניה פרק יד הלכה יא)

 

אבד מאיתנו תלמיד חכם גדול ישר דרך, לא חיפש בחייו איך להתפרסם ולבנות לו במה, בפשטות ובדבקות ישב, למד ולימד, כתב ויצר.   

 

תלמיד חכם שאבד מי ייתן לנו תמורתו.