ספר שו"ת חדש מאת הרב יעקב אריאל

סקירת ספרו החדש של הרב הגאון יעקב אריאל- כרך ו' מתוך סדרת הספרים 'באהלה של תורה'. שיצא לאור בימים אלו

הרב נתנאל אוירבך |
ספר שו"ת חדש מאת הרב יעקב אריאל

 

ספרו החדש של מו"ר הרב יעקב אריאל, 'באהלה של תורה' חלק ו', עוסק בנושאים הלכתיים שיש בהם ממשק עם עולם הרפואה, הטכנולוגיה, המשפט והכלכלה.

בחלק התשובות העוסק בהלכות 'אבן העזר' מתמודד הרב עם שאלות הנובעות מהתקדמות עולם הרפואה ומהתקדמות העולם המודרני המשפיעה על חיי הבית היהודי.

לדוגמה, התקדמות הרפואה הביאה לידי יכולת רפואית לשתול רקמות שונות מאדם אחד לשני. בכך, האם ניתן לסייע לגבר או אישה הסובלים מבעיית פוריות באמצעות שתילת רקמות בריאות אצלם? בשולי הדיון ההלכתי, מוצא הרב פתרון לבעיית הרווקות המאוחרת של נשים.

בנוסף דן הרב בשאלות שיש בהם ממשק בין צביון הבית היהודי והחינוך לטהרה לבין חששות רפואיות, כגון נתינת חיסון לסרטן צוואר הרחם בנערות.

כאמור, בשאלות אלו ונוספות דן הרב בממשק שבין רפואה מתקדמת ויישומה בחיי הבית היהודי.

בנוסף, הרב מרחיב את היריעה בשאלות ציבוריות טעונות עליהן נשאל בעבר, כגון השתתפות בטקסים בהם ישנה שירת נשים - האם ניתן להבחין בין טקס ממלכתי לטקס במחנה צבאי; מהי הגדרת 'שירת נשים'. כמו"כ משיב הרב לטענות שעלו אודות פסיקתו על מניעת הריון לצורך סיום לימודים גבוהים, תשובה בה נכנסים שיקולים אודות 'מהות החיים' - סיפוק צרכים או קיום ערכים.

בחלק התשובות העוסק בהלכות 'חושן משפט' מברר הרב נושאים מרכזיים בענייני ציבור.

לדוגמה, בתשובה הראשונה עוסק הרב בבירור סמכות ההנהגה הציבורית בענייני מוסר, תשובה המהווה תשתית הלכתית לפורום 'תקנה' המשמש כגוף מבקר לתופעות מוסריות בציבור.

בתשובות נוספות דן הרב בנושאים מרכזיים ויסודיים, כגון היחס ההלכתי למושג 'זכות השתיקה' - מתי יש להשתמש בו ומתי לא ניתן להשתמש בו; זכויות עובדים, תשובה בה מברר הרב את מעמדו של הדין 'דינא דמלכותא דינא' במשטר הדמוקרטי שבארץ ישראל; האם מותר לחיילים הנמצאים במבצע צבאי לקחת לרשותם חפצים של גוי.

 

חברו להם יחד קדושת הבית היהודי, הלכות 'אבן העזר', וקדושת הבית הלאומי, הלכות 'חושן משפט' למקום אחד המעצב וקובע את חוסנם, זה הפרטי וזה הלאומי-כללי.

 

לרכישת הספר לחצו כאן