מכשיר המיתוגרם

אודות מכשיר ה'מיתוגרם' המותר לשימוש בשבת לצרכים חיוניים וההנחיות לשימוש בו

הרב ישראל רוזן | אמונת עתיך 111 (תשע"ו), עמ' 156
מכשיר המיתוגרם

'מיתוגרם'

המיתוגרם הוא מכשיר 'גרמא' נייד לשבת לצרכים חיוניים. ה'מיתגרם' מיועד להפעלת לחצן או מתג חשמלי במצבי חירום ביטחוניים או רפואיים, וכן מותאם לשימושם של אנשים בעלי תפקוד מוגבל וכיו"ב, בהיעדר חלופה אחרת. יש לקבל אישור רבני מיוחד לשימוש הנדרש.

הנחיות שימוש

לפני שבת: ודאו שיש במכשיר ארבע סוללות תקינות. העבירו את המתג למצב 'שבת' (במצב זה קיימת צריכת סוללה מזערית במהלך כל השבת). ערכו ניסוי הפעלה לוודא את תקינותו של המכשיר.

במוצאי שבת: החזירו את המתג למצב 'חול' (במצב זה אין כל צריכת אנרגיה מהסוללות).

בשבת בשעת הצורך: כוונו את ה'אצבע' הנמצאת במכשיר מול הלחצן או המתג הנדרש להפעלה, והחזיקו את המכשיר ביד יציבה, במרחק של 2-3 מ"מ. לחצו פעם אחת בלבד על לחיץ ההפעלה והמתינו כמה שניות.

ה'אצבע' תישלף למרחק של כ-12 מ"מ ותפעיל את הלחצן הנדרש.