דף גמרא בכל יום

ישנם אנשים גדולים שבמשך חייהם גורמים למהפכה גדולה. ויש מהפכות שדורשות זמן, ורק לאחר שנים יודעים להות ולהעריך אותן, מהפכות רבי מאיר שפירא מלובלין.

הרב יצחק גרינבלט |
דף גמרא בכל יום

ישנם אנשים גדולים שבמשך חייהם גורמים למהפכה גדולה. בשבוע האחרון חווה כל עם ישראל את המהפכה הגדולה שהוביל הגר"ע יוסף שליט"א בכל מפעלי חייו. מאות האלפים שליוו אותו למנוחת עולמים, והמוני האדם שהיו באזכרה גילו לכל עם ישראל, ואולי לכל העולם, מה המשמעות של אדם שעושה מהפכה בעולם. אך יש מהפכות שדורשות זמן, ורק לאחר שנים יודעים להות ולהעריך אותן, מהפכות רבי מאיר שפירא מלובלין.

המוני בית ישראל עומדים לסיים ביום השבת את מסכת פסכים בתכנית לימוד הדף היומי, דף גמרא בכל יום, ודף רודף דף ופתאום אנשים שלא הכירו ביכולותיהם זוכים לסיים כמה וכמה פעמים את הש"ס, וזוכים לרכוש לעצמם נתח נכבד בתורת ישראל.

שני מפעלים עשה רבי מאיר שפירא מלובלין, האחד מוכר יותר, ומפורסם על שמו, והאחד פחות ידוע, אך ללא ספק יצר מהפכה אדירה בעם ישראל.

המהפכה השניה היא בהקמת פנמיה וחדר אוכל בישיבות. עד זמנו אדם שרצה להתמסר ללימוד התורה היה צריך להיסמך על נדיבי עמים, על אכילה יומית אצל משפחות שנדבה רוחם, ומעטים החזיקו מעמד עם התנאים הלא פשוטים שהדבר דרש, הקמת חדרי האוכל והפנימיות בישיבות גרמה למהפכה של ממש בעולם התורה. כעת כל מי שחשה נפשו יכול להתמסר ללימוד התורה בלא מפריע כמעט, ואין גבול לריבוי התורה שהדבר גרם.

דבר זה הוביל לדיונים רבים בין הפוסקים, שכן להחזיק דבר זה נדרש גיוס כספים לא מעט, ובירורים הלכתיים שהגיעו לשולחנם של גדולי ישראל. לדוגמא, האם להעדיף במצוות הצדקה לתת לעניים או שעדיף תת את הכסף להחזקת התורה. מאמרים רבים נכתבו על הדבר, וכיום רבים ממורי ההלכה נוטים להמליץ לאדם שגם מזה וגם מזה לא תנח את ידך. ישנם שבחרו להחיות את הסכם יששכר וזבולון, בכך שאדם העוסק בפרנסתו יממן אברך ובכך יחלקו בעולם הזה ובעולם הבא. אף בנושא זה עסקו רבים, בתוקפו של הסכם זה, האם אדם יכול למכור חלק מהעולם הבא שלו תמורת דברים בעולם הזה?ענקי עולם דנו בכך ורוב רובם הסכימו עם תוקפו של הסכם זה, וחידוש מצאנו בספרו של הרב אשר וייס שליט"א שאחר דיון ארוך בנושא (בספרו מנחת אשר על התורה חומש בראשית), חידש שאף שיששכר נותן עולם הבא לזבולון המפרנסו, אין חלקו נגרע בעולם הבא, שכן לרבש"ע ישנם אוצרות גם לאחד וגם לאחר, גם לתומכי חכמים וגם ללומדי התורה.

מהפכה זו לא פורסמה כל כך בשמו, ורבים אינם יודעים לייחס אותה לו (כפי ששמעתי זה לפני שנים מהגר"א שפירא זצ"ל), אך המפכה השניה פורסמה יותר, והיא לימוד הדף היומי. בעבר דף הגמרא היה חתום ומנוי אך ורק לבני התורה המסורתיים השוקדים יומם ולילה על התורה, ואילו בעלי הבתים והאנשים הפשוטים לא עסקו כלל בגרמא. הים הגדול של התלמוד הוביל את האנשים ליאוש מנסיון להקיפו ואף כלים לא היו להם. הרעיון לדף יומי שתופס תאוצה יום יום ושנה שנה הוביל למהפכה אדירה! כל אחד יכול לסיים ש"ס! באופן טבעי במשך השנים קמו כלי עזר רבים לאדם הפשוט הרוצה ללמוד את הדף היומי, כגון גמרות מבוארות (התלמוד המבואר (שטיינזלץ), שוטנשטיין ועוד), שיעורי דף יומי שמתבצעים כמעט בכל מקום, פורומים בנושא, שיעורים בשמע ואאודיו שכל אחד יכול למצוא כאוות נפשו, ואולי אחד מהמובילים בעניין מאורות הדף היומי שממש הקימו בית מדרש ללימוד רבים שילמדו את הדף היומי, ובארגון שיעורים רבים ברחבי הארץ ובעולם.

מטבע הדברים, כמו כל מהפכה גם למהפכה זו קמו מתנגדים או לפחות חוששים. היו מאנשי ההלכה שטענו על סמך גדולי ישראל בשנים עברו, שאדם העוסק במלאכתו ויש לו אך מעט זמן להקדיש ללימוד התורה, נכון יותר שהוא ישקיע אותו בלימוד ההלכה ולא בלימוד התלמוד (כך הייתה הדרכתו של הגר"ע יוסף זצ"ל, ועוד רבים מגדולי ישראל), ויש שלא המליצו כל כך על הלימוד הזה בשל הקושי להתמיד ולהשקיע בחזרות, וממילא הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר, אך אין להתעלם מכך שהמוני בית ישראל זכו על ידי מהפכה זו לשעות רבות של לימוד תורה, שהרי אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ, ועל כך יעידו המוני בית ישראל שקובעים את לימודם בדף היומי.

מהפכות אלו מלמדות אותנו כמה האדם מסוגל לעשות בעולם, וכמה הקדוש ברוך הוא מאמין בנו שאנו נצליח לגייס את כוחנו ולפעול למען שמו באהבה.

toraland whatsapp