זמן אלול תשע"ו - עולם התורה בצמיחה

זמן אלול נפתח לפני מספר ימים, ומבדיקה שנערכה בישיבות ובבתי המדרש, הנתונים מלמדים על פריחה וצמיחה מתמשכת של עולם התורה בארץ ישראל. לקריאת המספרים המלאים של לומדי התורה בישראל לשנה זו לחצו כאן

אביאל הלוי (קרוב אליך) |
זמן אלול תשע"ו - עולם התורה בצמיחה

אחרי שלושה שבועות של הפוגה ומילוי מצברים, קול התורה חוזר לבתי המדרש ולהיכלי התורה ברחבי הארץ. מאחורי המספרים היבשים לכאורה, מסתתרת משמעות 'עסיסית' ומרגשת, המלמדת על פריחה וצמיחה מתמשכת של עולם התורה בארץ הקודש.

אל 33 בתי המדרש של הישיבות הגבוהות־הציוניות, נכנסו בתחילת השבוע כ־550 תלמידים לשיעור א'. בסך הכל ישנם כ־3450 בחורים בישיבות הגבוהות הציוניות בשנת התשע"ז.

בשנת התשע"א למדו בישיבות הגבוהות כ־3000 תלמידים ב־26 ישיבות, ואילו בשנת התשס"ז היו רק 16 ישיבות גבוהות בהן למדו כ־2700 תלמידים.

הנתונים מלמדים אם כן, על גידול של 18% במספר התלמידים בישיבות הגבוהות בתוך כעשור, שאף הכפילו בזמן זה את מספרן.

ישיבות ההסדר רושמות גידול נאה של כ־25% במספר התלמידים בתוך עשור. על פי נתוני 'איגוד ישיבות ההסדר', בשנתהתשס"ז היו 7,997 תלמידים שהתחלקו בין 50 ישיבות. כעבור חמש שנים, בשנתה תשע"א, למדו 9,007 תלמידי הסדר ב־69 ישיבות.

עם פתיחת זמן אלול לקראת שנת התשע"ז, הצטרפו כ־2100 תלמידים לשיעור א' שבכלל ישיבות ההסדר, ובסך הכל ישנם כבר כ־10,200 תלמידים ב־75 ישיבות ההסדר. בתוך כ־40 מישיבות ההסדר, יש גם מסלול פנימי של 'ישיבה גבוהה' בו התלמידים דוחים את שירותם הצבאי וממשיכים לעסוק בתורה.

ישיבת ההסדר החדשה ביותר נפתחה השנה בכרמיאל, ובשנה שעברה נפתחו גם 2 ישיבות הסדר חרדיות, שתלמידיהן משרתים בצה"ל במשך 24 חודשים.

ב־23 אולמות בתי המדרש של המכינות הקדם הצבאיות ילמדו השנה כ־1150 תלמידים, כאשר מספר התלמידים במכינות רושםגידול של כ־8% מדי שנה. המכינה הראשונה 'בני דוד', המכונה גם 'אם המכינות', שהוקמה ביישוב עלי – פותחת השנה אתהמחזור ה־29 שלה.

מספר האברכים הנשואים במוסדות הציונות הדתית עומד על כ־3100. בכוללים הסמוכים למסגרת הישיבות הגבוהות לומדים קרוב ל־1200 אברכים.

בכוללים של ישיבות ההסדר לומדים כ־800 אברכים, ולצדם עוד כ־50 כוללים ציוניים שאינם בישיבות, בהם לומדים כ־1100אברכים.

משך הלימוד הממוצע של תלמיד ישיבת הסדר הינו 60 חודשים. תלמידי הישיבות הגבוהות מחזיקים בממוצע של 80 חודשי לימוד, ושל האברכים בכולל – 48 חודשים, נוספים על פרק הלימוד שלהם כתלמידים רווקים בישיבה.

בציבור החרדי פועלים כיום כ־1400 ישיבות וכוללים, בהם, על פי שנתון הציבור החרדי שהתפרסם בשנה שעברה, לומדים כ־35,700 בחורים ועוד כ־72,600 אברכים. בסך הכל ישנם כ־1550 מוסדות ללימוד תורה, ובסך הכל, מספר לומדי התורהנאמד כיום בכ־126,000 איש בין גילאי 67־18.

מספר הבחורים שנכנסו השנה לשיעור א' בישיבות החרדיות נאמד בכ-9,000 תלמידים, המתחלקים פחות או יותר, באופן שווה בשווה בין הישיבות הליטאיות, החסידיות והספרדיות.

 

לא פחות מעניין לבחון את נתוני הגידול של לומדי התורה בציבור החרדי.

בין השנים תשנ"ט לתשע"ג, חל גידול של 4% מדי שנה במספר הלומדים.

לאחר ירידה קלה שנרשמה בשנתיים האחרונות (סביב השלכותיו השונות של חוק הגיוס) חזרה מגמת הצמיחה בשנה האחרונה.

מספר האברכים העצום בציבור החרדי מעורר השתאות, ובשים לב לעובדה כי לרובם הגדול (76%) יש פטור משירות צבאי, ברור שהלימוד הממושך בכולל איננו תוצאה של דחיית הגיוס, אלא מתוך אהבת תורה.

אבל הכי מרגש זה פשוט להסתכל 75 שנה אחורה. עם ישראל ועולם התורה בארצות אירופה עלה השמימה, גוויליו נשרפוואותיותיו פרחו באוויר עם השריפה הגדולה אשר שרף השם.

בעיצומן של שנות הזעם, בשנת תש"א פעלו בכל ארץ הקודש 28 ישיבות בלבד. המספר הוכפל בשנת הקמת המדינה,התש"ח, ועמד על 62 ישיבות.

בשנת התשכ"ב כבר נספרו כ־150 ישיבות בכלל המגזרים, ומאז ועד היום צמח עולם התורה בשיעור של פי עשרה. ערב ראש השנה התשע"ז ישנם כבר 1550 ישיבות וכוללים ללימוד תורת השם התמימה. כולם אהובים, כולם ברורים, מיניה ומיניה יתקלס עילאה.

(הנתונים כולם יתפרסמו בעלון השבת "קרוב אליך")

 

מתוך אתר ערוץ 7

toraland whatsapp