סיור רבני אוצר הארץ

סיור רבני אוצר הארץ

בתאריך י' באייר סיירו רבני אוצר הארץ ורבני מכון התורה והארץ במספר מטעים השייכים לבית הדין של אוצר הארץ. מטרת הסיור היא לראות מקרוב את המטעים השונים של אוצר הארץ, ולעמוד מקרוב על הצרכים השונים שישנם בהליך גידול פירות, ובבעיות ההלכתיות העולות מכך.

| אייר תשע"ה

בתאריך י' באייר סיירו רבני אוצר הארץ ורבני מכון התורה והארץ במספר מטעים השייכים לבית הדין של אוצר הארץ.

מטרת הסיור היא לראות מקרוב את המטעים השונים של אוצר הארץ, ולעמוד מקרוב על הצרכים השונים שישנם בהליך גידול פירות, ובבעיות ההלכתיות העולות מכך.

אחת הסוגיות המרכזיות שהועלו בפני הרבנים היא סוגיית דילול הפירות.

במטעים רבים ישנו הכרח לבצע דילול של הפירות בשלבי הגידול, אולם בעוד שחל איסור להפסיד את פירות השביעית, ולכן ישנה עדיפות הלכתית לדלל את הפירות עוד בשל הפריחה, הרי שמבחינה מקצועית העדיפות היא לדלל את הפירות בשלבים מאוחרים יותר.

במטע נוסף סיירו הרבנים במטע של עצי רימון, כשהשאלה בה עסקו עסקה בשלבי החנטה של הרימון, בעוד שבמינים רבים ניתן לזהות את המעבר בין הפרח לפרי, הרי שברימון, בשל מבנה הפרח לא ניתן לזהות באופן ברור מתי מתרחש שלב זה.

סוגיה נוספת בה עסקו הרבנים היא מטע של עצי תפוח שניזוק באופן קשה מפגעי מזג האוויר, והפרי שגדל בו, הגם שהוא ראוי לאכילת אדם, אינו ראוי לחלוקה על ידי בית הדין, בשל הפגיעה שבפירות.

חשיבותו אם כן של סיור זה טמונה במפגש הבלתי אמצעי בין הרבנים, לנעשה בשטח, והוא תורם רבות להבנת המציאות, ולפסיקת ההלכה הנובעת מכך.

Error loading MacroEngine script (file: BtnGenerator.cshtml)