פקידת הלבבות

מהדורה מיוחדת לחיזוק ההתיישבות היהודית בגוש קטיף, פקידת הלבבות- התעוררות הרצון ההבנה וההשכלה, מילוי הלב באומץ וחשק לגאולת עם ישראל.

הרב דורון ותקין |
פקידת הלבבות

ישנה פקידה מעשית - התעוררות לפעולות מעשיות לגאולת ישראל, וישנה פקידה בלב - התעוררות הרצון ההבנה וההשכלה, מילוי הלב באומץ וחשק לגאולת עם ישראל. כאשר יוסף הצדיק עומד למות הוא מבשר לעם ישראל, שדרכה של הגאולה היא בשתי פקידות: "ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלקים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת... " (בראשית נ, כד). אכן כאשר מופיע משה לאחר כמה מאות שנים הוא משתמש בלשון הכפולה של הפקידה כמאמר יוסף טרם מותו: "לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם ה' אלקי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים..." (שמות ג, טז).

 

מדוע בשורת הגאולה היא בלשון כפולה של שתי פקידות? מדוע נחשבת בשורת משה בלשון זו סימן לגאולה - והעם מאמין ומתעורר להיגאל, הרי יכול כל אחד לומר "פקד יפקד" ולבשר על הגאולה, אע"פ שאיננו הגואל האמיתי?

 הרב ישראל יהושע מקוטנא בספרו ישועות מלכו (ליקוטי תורה שבסוף השו"ת, פרשת שמות), מפרש שהלשון הכפולה איננה רק סימן סמנטי, אלא יש בה משהו מהותי על תהליך הגאולה:

"... כי כל מקום שנאמר המקור והפעולה ביחד המקור מורה על המחשבה ופנימיות הדבר, וכאן שנאמר המקור והפעולה שתי פקודות הללו המה על פקודת הנפש שהיא פנימית מהפקודה ופקודת הגוף, ופקודת הנפש היא תכף בביאת הגואל כי מיד בביאתו נתעוררו להתבונן על מצבם... כי כבר היה נכבה בלבם רגש הנפשי הזה, וזאת לא יוכל לעשות רק הגואל האמיתי הבא בכח ה' אשר בידו רוח בשר איש".

 

הלשון הכפולה מלמדת על התעוררות הלב, הקודמת להתעוררות בפועל. כאשר שעת הכושר המעשית מגיעה, היא צומחת על הקרקע הפוריה של ההכשרה הליבית. הפקידה המעשית היא איננה חיצונית, היא מעוררת את מה שכבר מוכן בלב. כשמשה רבנו בא לבני ישראל בתוך הגלות הקשה, בני ישראל כבר נאנחו מהעבודה והתפללו לה', הם רצו את הגאולה, ובשורת משה העירה את רצונם הפנימי לביטוי מעשי. רבים יצאו בשבועות אילו לפקוד את מתפקדי הליכוד, ומצאנו את רובם כמו אלה שאינם מתפקדי ליכוד, קרואים ומקשיבים. פוקדי יש"ע וחבריהם מכל רחבי הארץ, התקבלו בזרועות פתוחות בלב שוקק - "ידענו שתבואו אלינו" השיבו המתפקדים - מתפקדי הליכוד. הפקידה המעשית במפגשים מלב אל לב היא גילוי לפקידה האלוקית - הפנימית בלב, אותה עורר הקב"ה במשך השנים המרובות שהכשירה את הלבבות לעמוד באומץ מול אויבינו רוצחי נשים וטף ולומר: "אנחנו אתכם". תוכניתו של רה"מ נדחתה. העם לא חלש ועייף כפי שניסו מנהיגים מסוימים ואנשי תקשורת לתארו בשנים האחרונות. יש בו כוחות גדולים והוא מכיר בארצו, זוקף את קומתו הלאומית, מוכן להילחם עליה, ליישב ולכבוש את הארץ.אמנם בזה לא תם המאבק, עוד נכונו לנו ימים בהם נצטרך להמשיך ולפקוד, ולעורר אצל ציבורים רבים רחבים וגדולים יותר את החיבה לארץ ישראל, ובמיוחד לגוש קטיף. אבל אנו מאמינים שמשאל מתפקדי הליכוד הניע את לבבות רבבות עם ישראל להכיר ולחבב את חבל עזה, ולהכריז בפה מלא: ארץ ישראל שלנו!