מחזור חדש בתוכנית תורה וארץ

מחזור חדש בתוכנית תורה וארץ

בחודש שעבר החל מחזור שלישי של תוכנית לימוד "תורה וארץ" בנושאי המצוות התלויות בארץ. במסגרת הלימודים יוצאים המשתתפים לסיורים לימודיים הממחישים את ההלכות שנלמדו.

מערכת למעשה | סיוון תשע"ו

בחודש אייר תשע"ו החל מחזור שלישי של תוכנית "תורה וארץ", תכנית לימוד 'מצוות התלויות בארץ' שנוסדה ע"י מכון התורה והארץ במגמה להכשיר רבני קהילות ורמי"ם לקראת מבחני הרבנות הראשית לישראל בתחומי מצוות התלויות בארץ כגון: ערלה, כלאיים, שביעית, חלה, חדש, תרומות ומעשרות. במסגרת התוכנית מתקיימים מספר מפגשים וסיורים לימודיים שמטרתם להמחיש את ישום ההלכות הנלמדות בפועל בחקלאות .

לאחר שסיימו משתתפי התוכנית ללמוד על 'הלכות ערלה', התקיים סיור לימודי בהדרכת  אגרונום המכון מרדכי שומרון, סיור לימודי שהתחיל במפגש במכון בישוב שבי דרום. 

בתחילה עסקו  המשתתפים  בהגדרות הבוטניות וההלכתיות של אילן וירק, והשלכותן לאיסור ערלה.  . ובנוסף הושם דגש על הבעתיות בהגדרת מספר מינים כפסיפלורה, פפיא, ועוד מינים נוספים.

בהמשך הסיור, בין עצי הפרי בישוב. הועלה נושא עליית חותרים ונצרים, הקיים באופן ניכר במינים מסוימים כבעץ הרימון והזית, ואת ההשלכה  ההלכתית  מתופעה זו לעניין דיני ערלה . שיתכן בעץ אחד תערובת פירות שחלקם בני שנתיים  או שלוש  שהם אסורים בערלה ופירות בני שנה רביעית ואילך שהם יצאו מאיסור ערלה.

הסיור הלימודי הסתיים בביקור במשתלה המגדלת שתלי עצי פרי שהינה 'בפיקוח מכון התורה והארץ לעניין ערלה' . הנושא שנידון היה 'חישוב שנות ערלה משעת השתילה במשתלה'; מה התועלת הן לחקלאי והן לצרכן בדבר זה, מה נחשב עציץ נקוב  ועל איזה משטחים ניתן להעמיד את השתילים, כיצד ובאילו אופנים אפשר להתחשב בשנות העץ כבר משעת שתילתו במשתלה . ועוד נושאים נוספים.

מפגשים וסיורים אלו מרחיבים וממחישים את ישום הלכות 'מצוות התלויות בארץ'  כיצד הם מתקיים  בפועל בחקלאות.

 

נפתחו מקומות נוספים לתוכנית לימוד בראשות הרב יהודה הלוי עמיחי, הלימוד מתקיים יומיים בשבוע ביישוב ניצן, והוא כולל מלגה חודשית ללומדים>>