אישורי מכירת חמץ לעסקים

השנה הרבנות הראשית קראה לרבנויות המקומיות "לוודא כי אישורי מכירת החמץ הניתנים לבעלי העסקים המבקשים זאת, יינתנו אך ורק לבעלי עסקים בעלי תעודת הכשר בתוקף"

| ניסן תשע"ד
אישורי מכירת חמץ לעסקים

לקראת פסח עורכת הרבנות המקומית בכל אתר ואתר מכירת חמץ עבור אנשים פרטיים ובתי עסק. השנה הרבנות הראשית קראה לרבנויות המקומיות "לוודא כי אישורי מכירת החמץ הניתנים לבעלי העסקים המבקשים זאת, יינתנו אך ורק לבעלי עסקים בעלי תעודת הכשר בתוקף, תוך הקפדה כי ע"ג התעודה ירשם במפורש ומודגש (רצוי בכתב ובצבע בולט) "אישור זה אינו מהווה תחליף לתעודת הכשר".

במקרה שבכל זאת רוצים בעלי החנויות הללו למכור את חמצם דרך הרבנות הדבר לא ימנע מהם אבל הם לא יקבלו אישור בכתב. עם זאת הרה"ר מכירה בכך שלפעמים יש מקרים מיוחדים ולכן הוסיפו את הדברים הבאים:

"במידה ועל פי שיקול דעת הרבנות יש צורך במתן אישור כתוב, יש לרשום אותו על שמם הפרטי בלבד של בעלי העסקים וזאת ללא שימוש בלוגו הסטנדרטי של הרבנות המקומית, על מנת למנוע מהציבור הצופה באישור המוצג בבית העסק, לחשוב כי בעל החנות הנ"ל מפוקח גם לעניין כשרות מה עוד שאין לנו כל ערובה לכך שבמהלך הפסח הנ"ל לא ימכור חמץ בחנותו לציבור ובכך למעשה יפקיע את תוקף המכירה מיסודה דבר העשוי ליצור מכשלה ואף הטעיה צרכנית חלילה. עם זאת, ניתן שפרטי הרבנות המקומית ירשמו בתחתית הדף לפי העניין לצורך זיהוי.

 

ככל שיוחלט במקרה זה ליתן אישור על מכירת חמץ לבית עסק, יש לדרוש ולהתנות את מתן האישור בהתחייבות חתומה של בעל העסק לכך שבמידה וייתפס כשהוא מוכר חמץ בפסח במזיד, הרי שתפוג כל תוקף המכירה רטרואקטיבית וכל האחריות להפסדים בגין הסרת כשרות או כל נקיטת הליך אחר תהיה על אחריות בעל העסק בלבד."

 

בהמשך החוזר מזכרים לציבור שלאחר הפסח יש לקנות מוצרים מזון רק מספקים וחנויות שברשותם אישור מכירת חמץ.