סדר חנוכה מפורט ומאיר עיניים

מיוחד לידידי "מכון התורה והארץ" - סדר חנוכה מיוחד ומאיר עיניים הכולל בתוכו הלכות חנוכה מפורטות, נוסח מזמור "מעוז צור" עם ביאור נלווה וסדר הדלקת נרות עם תוספות הלכתיות

מכון התורה והארץ | י"ח כסלו תשע"ו
סדר חנוכה מפורט ומאיר עיניים
toraland whatsapp