אכילת פירות בט"ו בשבט

נהגו ישראל לאכול פירות בליל ט"ו בשבט, מנהג זה נועד לציין את השנה החדשה לאילן

מכון התורה והארץ | שבט תשפ"א
אכילת פירות בט"ו בשבט

נהגו ישראל לאכול פירות בליל ט"ו בשבט, יש מקפידים על שבעת המינים, ויש שאוכלים פירות וירקות שונים. מנהג זה נועד לציין את השנה החדשה לאילן: מכאן ואילך עד השנה הבאה עלינו לתת מהפירות והירקות שגדלו בארץ - מעשר עני, בנוסף לשאר התרומות והמעשרות הניתנים בכל שנה.

איך נותנים מעשר עני?

בכל פעם יש לחפש עני ולתת לו עשירית מן הפירות. מאחר ופעולה כזו מורכבת לביצוע, מכון התורה והארץ פיתח את קרן 'בית האוצר', שבו אנו עוזרים למנויים לתת מעשר עני מפירות החייבים בכך ללא טירחה.

ומה עם החרקים?

מעבדת החרקים של מכון התורה והארץ בדקה בשנה החולפת את המינים הנהוגים לאכול בטו בשבט, וברצוננו לשתף אתכם ברמות הנגיעות שנמצאו:

המוצרים שנמצאו נקיים מחרקים - אננס, חמוציות, פאפיה, קוקוס.

המוצרים שיש בהם נגיעות נמוכה, הם - משמש (2%), שזיפים (3%), תמר (6.6%).

פירות אלו ראוי לבדוק בדיקה חזותית ולראות שאין נגיעות בפנים ובחוץ. בצימוקים יש נגיעות נמוכה מאד, אבל ראוי לשטוף ולהשרות במים פושרים כחצי שעה לפני אכילה.

נגיעות גבוהה מאד נמצאה - בתאנים, ועל כן אנו ממליצים למי שלא יודע כיצד לבדוק תאנים שלא יאכלם.

תות שדה נמצא נגוע מאד, ובשטיפה ראשונה נמצאו חרקים רבים. לכן לפני האכילה יש לחתוך את הפטוטרת של התות, לחלקו לשני חלקים, להשרות אותו בסבון ולשטוף בזרם מים, ולחזור על פעולה זו לפחות ארבע פעמים, לאחר מכן אפשר לאכול את התות.

מי שבכוונתו לטחון את התות דק דק, יכול להסתפק בארבע שטיפות ללא השריה בסבון.

חשוב לציין: נתונים אלו הם בפירות באיכות טובה וללא פגמים ניכרים לעין, כל פרי שיש בו פגמים חיצוניים יש צורך לבודקו ביתר הקפדה.

טו בשבט שמח לכולנו!


בברכת התורה והארץ

מכון התורה והארץ

 

toraland whatsapp