נטיעה של חסד

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

מערכת אמונת עיתך | שבט-אדר תשס"ז
נטיעה של חסד

 

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל. אור החיים הקדוש, בפירושו על הפסוקים בפרשת קדושים כותב על הפסוק:  "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל: ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לה': ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם את תבואתו אני ה' אלוהיכם - שלש מצוות נאמרו כאן. א) ביאת הארץ על דרך אומרם הכל מעלין לארץ ישראל, ב) לנטוע כל עץ מאכל לשבח הארץ, ג) ולנהוג שני ערלה". נמצא שנטיעת עצים משכללת את אחיזתנו בארץ ישראל ומכניסה אותנו אל הקודש.

 

מה טמון בנטיעת האילן שהתורה קבעה את פעולת הנטיעה כמצווה? אפשר ללמוד זאת מדברי חז"ל " אמר להם הקב"ה לישראל אע"פ שתמצואה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא נטע, אלא היו זהירים בנטיעה שנא' "ונטעתם כל עץ מאכל", כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים, כך אתם תטעו לבניכם ואל יאמר אדם אני זקן, כמה שנים אני חי, לפיכך לא יבטל האדם מן הנטיעות".

התורה שתחילתה חסד וסופה חסד מחנכת אותנו לנתינה ולחסד, העולם בנוי על חסד, ואין לך ביטוי למצוות החסד יותר מאשר נטיעת אילנות, שהרי יש ואדם צריך להשקיע בהם שנים רבות ומשאיר את עמלו לדורות הבאים, וכי מה הטבה יש לו מנטיעה זו? אלא היא הנותנת מטרתנו בזה העולם להיטיב, עם עצמנו, עם זולתנו ועם כל עם ישראל.

בראייה כזו את ערך הנטיעה יש מימד נוסף של הדבקות בדרכו של הקב"ה וכדברי המדרש "ר"י ב"ר סימון פתח (דברים יג) אחרי ה' אלהיכם תלכו... וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמים ולהדבק בשכינה אותו שכתוב בו (דברים ד) כי ה' אלהיך אש אוכלה... אלא מתחלת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחלה הה"ד (בראשית ב) ויטע ה' אלהים גן בעדן אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה הה"ד כי תבאו אל הארץ"(ויק"ר, כה, ג)

 

גליון אמונת עיתך הפעם יוצא לקראת יום העיון השנתי המסורתי של מכון התורה והארץ בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן. שנת מעשר עני בעיצומה ואנו פותחים את העלון במאמר על קהילת חסד- אופני חסד בתוך קהילה. ההכנות לקראת שנת השמיטה בעיצומן ואכן בית מדרשנו כבר מהווה מרכז לפניות הציבור הרחב והחקלאים. כחלק מההתארגנות לקראת שנת השמיטה - שכלול מערכת אספקת פירות וירקות "אוצר הארץ", הרב יואל פרידמן במאמרו "לקראת שנת השמיטה תשס"ח" -בעיות ומדיניוּת בשאלות השמיטה הבעל"ט עוסק בהרחבה באפשרויות השונות ובהרחבה בעניין זה. המכון בשיתוף משרד החקלאות ארגן יום עיון והדרכה לגננים לקראת שנת השמיטה, שיעורו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א לגננים מתפרסם בעלוננו.

נושאים שונים ומגוונים מצטרפים לעלון: הפרשת תרומות ומעשרות בהסכמה למפרע, מאמרו של הרב יעקב אפשטיין. מאמרו של הרב אהוד אחיטוב בענייני הרחקה בכלאים. מצוות פדיון פטר חמור כיום, מאמרו של הרב אפשטיין. שאלות ותשובות בהדגשה לענייני דיומא של ט"ו בשבט השיב וכתב בעבורנו הרב יואל פרידמן, תשובות שהושבו על ידו באתרי האינטרנט השונים. וחתמנו בתגובות על מאמרים שהתפרסמו בגליונות האחרונים.

 

נסיים בתפילת הנביא:

"וְעַתָּה לֹא כַיָּמִים הָרִאשֹׁנִים אֲנִי לִשְׁאֵרִית הָעָם הַזֶּה נְאֻם ה' צְבָאוֹת: כִּי זֶרַע הַשָּׁלוֹם הַגֶּפֶן תִּתֵּן פִּרְיָהּ וְהָאָרֶץ תִּתֵּן אֶת יְבוּלָהּ וְהַשָּׁמַיִם יִתְּנוּ טַלָּם וְהִנְחַלְתִּי אֶת שְׁאֵרִית הָעָם הַזֶּה אֶת כָּל אֵלֶּה" (זכריה ח')