ימי הרחמים - גם על בעלי חיים?

בימי הרחמים והסליחות, עם ישראל נמצא בתהליך של בקשת סליחה, של שיפור ושל רגישות לכל הדברים הלא טובים שעשינו. בימים שאנו מבקשים מה' יתברך שירחם עלינו, זכינו לחוברת העוסקת ברחמים, אך על מישהו אחר, על בעלי החיים? מתאים לעכשיו?

הרב יצחק גרינבלט | ג' תשרי תשע"ו
ימי הרחמים - גם על בעלי חיים?

בעוד אנו עסוקים בבקשת הסליחה, בימי הרחמים והסליחות, אנו יחד עם עם ישראל מתקרבים ליום הדין, והנה אנו זוכים לחוברת חדשה של המכון, פרי עטו של הרב דוד אייגנר שליט"א "על בשר ומוסר, צער בעלי חיים ביהדות". דברים אלו מעוררים אותנו לחשוב, שבמידה כנגד מידה, שכמו שאנו רוצים שה' יתברך ירחם עלינו, כך שומה עלינו לרחם על בעל החיים.

את הרגישות הגדולה על החיים של האחר אנו פוגשים בסיפור המופלא על הרב קוק שהזדעזע כשר' אריה לוין קטף עלה תוך כדי הילוכם ביחד, על גדיעת חיים בלא צורך, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבעלי החיים.

ידועים הדיונים שנערכו בעבר, על צער בעלי חיים, על חזון הצמחונות שהוציא הרב הנזיר מכתביו של הרב קוק זצ"ל, שבו מראה הרב את חשיבות העניין, ואת הדברים של בנו הרצי"ה שנותן לנו איזון בין הדברים, על יסוד המדרש שאומר שכולם לווים זה מזה, וממילא זוהי מוסריות מתוקנת שהעולם נבנה ביחד, בשיתוף.

החוברת שכתב הרב דוד מורכבת משני חלקים, הלכות צער בעלי חיים, ומוסריות הנושא, העניינים הנוגעים לצער בעלי החיים.

מציווי התורה "כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו... עזוב תעזוב עמו" ובדיונים ההלכתיים על האם צער בעלי חיים הוא דאורייתא או דרבנן (הרחיבו על כך בספרים השונים, מומלץ לראות את המקורות בשיעור באתר עולמות), ועד המפגש המעשי של האיסור לאכול קודם נתינת האוכל לבעלי חיים שבאחריות האדם. בחוברת הדברים מקבלים היקף שלם, של נושאים רבים העולם בנושא צער בעלי חיים, נושאים מעשיים שעלו, ולא רק באופן הכלל אלא בהלכות מעשיות כגון: "פעולה שנעשית בבעלי החיים כדי שלא יזיקו זה את זה מותרת. לכן מותר לקטום מקור לאפרוחים, לגדוע את קרני בני הבקר, ופעולות דומות, מכיוון שהדבר כרוך בצער לבעלי החיים יש לעשות את הפעולה באופן שהצער שנגרם לבעלי החיים הוא המועט ביותר, כגון מריחת חומר אלחוש לפני ביצוע הפעולה".

או בתחום אחר לגמרי "מותר להחזיק בעלי חיים לצרכים שונים של האדם, ומתוך כך מותר להחזיק בעלי חיים גם לצרכי הנאתו של האדם, אך יש לתת את הדעת לכמה נקודות: 1. החזקת בעלי החיים (בעיקר כלבים וחתולים)יוצרת גם את הצורך בשליטה על התרבותם, דבר שכרוך פעמים רבות באיסורי תורה כגון סירוסם ועיקורם. 2. פעמים רבות בעלי החיים גורמים להפחדת ילדים קטנים ולתקלות שונות כגון לכלוך רשות הרבים, רעש במרחב הצבורי ועוד.

דיונים על גידול בעלי חיים מצאנו במקורות שונים, אך הירידה לפרטים, לנושאים שאנשים בדרך כלל לא שמים לב אליהם, ולא חושבים עליהם קודם המעשה חשובה מאוד.

כמובן ישנם גם דברים שהציבור הרחב פחות נחשף אליהם כגון בפרק מורחב דן המחבר בנושא גידול בעלי חיים במשקים חקלאיים ועוד, אך כך היא בתמונה רחבה שמבקש המחבר לתת בפני הקורא, שהיא מקיפה גם את הצבורים השונים בעם ישראל.

כיום שגידול בעלי החיים מצוי כל כך, נראה שמאוד מומלץ לאדם השוקל קשר עם בעלי חיים, לרכוש וללמוד באופן מסודר את החוברת, הערוכה בטוב טעם, ללמוד ולדעת את התרגום המעשי של הלכות צער בעלי חיים ליום יום שלו.

מובן הדבר, שלא רק בהלכות עוסקת החוברת, וכדרך שבה חינכו בבית מדרשו של הרב קוק זצ"ל, חשוב מאוד לשלב בין הלימוד של הנושאים באופן ההלכתי, לבין הלימוד המחשבתי של הנושאים, לימוד שעוזר לנו הן להפנים את הדברים והן מרים את מחשבתנו להסתכלות רחבה יותר, הסתכלות שתיתן לנו קישור עמוק למידות ולתיקונם, המתאים כל כך לימים אלו, אך גם לשאר השנה.

יהי רצון שהדברים יופצו וילמדו, ונזכה לחיות את החיות הזה באופן השלם והבריא, ומתוך כך נזכה לרחמים עליונים על עם ישראל ועל העולם כולו.

 

לרכישת החוברת

toraland whatsapp