תספורת ושירים בספירת העומר

תספורת ושירים בספירת העומר

אדם היוצא לנסיעת עסקים בסין לתקופה של כמעט שבועיים, טס כמה ימים לפני ל"ג בעומר ואין לי אפשרות להסתפר בחו"ל (בעיות הלכתיות). האם עקב כך יש היתר להסתפר לפני שהוא טס?

הרב יהודה הלוי עמיחי | ניסן תשע"ג

איש עסקים שלח שאלה לרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ, ובה שאל לגבי מקרה מיוחד שיש לו בנסיעה לסין. וכך הוא כותב: "אני יוצא לנסיעת עסקים בסין לתקופה של כמעט שבועיים אני טס כמה ימים לפני ל"ג בעומר ואין לי אפשרות להסתפר בחו"ל (בעיות הלכתיות). האם עקב כך יש היתר להסתפר לפני שאני טס (השיער שלי לא מסודר ללא תספורת - בוודאי אחרי חודש...)"

 

הרב עמיחי חילק בתשובתו בין תספורת שנחוצה לאדם לצורך עבודתו לבין תספורת שאדם רוצה רק לצורך יופיו. בתספורת שחשובה לצורך הפגישה העסקית הרב מקל אולם אם אין צורך אין להקל.

 

בתשובה אחרת, מתייחס הרב עמיחי לנושא שמיעת מוזיקה בספירת העומר בין מנהגי האבלות בספירת העומר ובימי בין המצרים נהגו שלא לשמוע שירים וכלי נגינה. לעומת זאת שירים ללא ליווי של כלי נגינה לא נאסרו.

 

בשאלה שנשלחה לרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ, נשאל הרב מדוע יש הבדל בכלל בין סוגי השירים השונים שהרי מטרתם ואופן הפעולה שלהם זהה.

בתשובתו ענה הרב שהשירים שנאסרו הם שירים שיכולים להביא לידי ריקוד. לפי הרב אמנם יש פעמים שבה שירה בפה בלבד יכולה להביא לידי ריקוד, אולם דבר זה אינו מצוי.