ברכת האילנות

תקופת האביב, מסמלת את התחדשות הבריאה ולכן נוהגים לברך בתקופה זו על האילנות- הנחיות לברכת האילנות מאת הרב נתנאל אוירבך

הרב נתנאל אוירבך | תשפ"א
ברכת האילנות

תקופת האביב, מסמלת את התחדשות הבריאה; אילנות מלבלבים ופריחת צמחים, המשווה לבריאה התחלה חדשה. התחדשות מחזורית זו נעוצה בשורשן של ישראל, המשולים ל'צמח השדה' וימיהם כימי העץ המתחדש. בכך, מהווה ההתחדשות את הבסיס לגאולה; 'בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל', ובעקבותיה באה ההוראה 'שמור את חודש האביב', לשמר את הרעננות שבהתחדשות.

הוראה זו מתבטאת בברכת האילנות, בה מודה האדם על התחדשות הבריאה לאחר תרדמת החורף, ויש בה אף הוראה להתחדשות האדם, כדברי הרב ישראל ליפשיץ, בעל 'תפארת ישראל':

כאשר יבקע הקרן הראשון מהאביב על פני העולם, אז שוב ישוב הכל להעלות נר החיים... הטבע יקיץ לחיי ילדות חדשים... והישראלי, שבכל השינויים שיקרו בטבע תמיד נמצא בהן דבר אשר יעוררו לבקש השלמת נפשו - להכי, כדחזי אילני דמלבלבי... יזכור כי גם האדם עץ השדה. גם זה האילן יאבד פעם אחת רטיבות שלו בחורף שלו, דהיינו בזקנותו, אבל בסוף החורף ההוא יקיץ לאביב יותר יפה.

הברכה

ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו דבר (נ"א: כלום), וברא בו בריות טובות ואילנות טובים (נ"א: טובות)  לְהָנות  (נ"א: ליהנות) בהם  בני אדם.

האילן

 1. אין לברך ברכת האילנות על ירקות, צמחים חד-שנתיים או אילנות נוי וסרק, אלא על עץ פרי.
 2. ראוי להדר לברך בשדה שיש בו שני מיני אילנות, ולפחות שני אילנות מכל מין.
 3. כשיש צורך מיוחד, יכול לברך על עץ פרי אחד בגינתו או בעציץ נקוב בביתו.
 4. אין לברך על עצים שיש איסור בהם או בפירותיהם, כגון: עץ המורכב כלאיים, עצי ערלה, עצים שיש בהם איסורי אכילה (כגון: עצים בבית קברות ובהר הבית, עצי גזל).
 5. אין לברך על ענף תלוש אע"פ שיש בו פריחה.

זמן הברכה

 1. עדיף לברך ברכת האילנות בחודש ניסן, בראייה הראשונה שבה רואה אילנות מלבלבים.
 2. מי שלא בירך בחודש ניסן יכול לברך לאחר מכן, כל זמן שיש פרחים על העצים.
 3. עדיף להימנע מלברך ברכת האילנות בשבת ויו"ט. אבל אם מנהג אבותיו לברך בזמנים אלו, או שחושש שאם לא יברך בשבת יעבור חודש ניסן - יכול לברך גם אז.
 4. הברכה נאמרת פעם אחת בשנה, וגם הרואה פריחה יפה יותר באילנות אחרים אינו חוזר ומברך.
 5. ניתן לברך ברכת האילנות בלילה לאור החשמל, כשמבחין בפריחת האילן.

סדר הברכה

 1. המהדרים מברכים ברכת האילנות בראש-חודש ניסן לאחר תפילת שחרית.
 2. מן הראוי לברך ברכת האילנות בנוכחות שלושה אנשים, ועדיף מניין של עשרה אנשים.
 3. יש מהדרים ליטול ידיים, ולומר מזמורי תהילים ותפילות לפני הברכה.
 4. יש לברך בעמידה, בקול רם, בשמחה ובכוונה גדולה.
 5. לאחר הברכה יש מהדרים לתת צדקה לע"נ הנפטרים ולומר מזמורי תהילים, תפילות וקדיש (כשיש מניין אנשים).

מדריך הלכתי לברכת האילנות>>