מסירות נפש לארץ ישראל - עליית הרמב"ן

בימים בהם אנו למדים מסירות נפש מהי, תזכורת למסירות נפשו של הרמב"ן לארץ ישראל על עלייתו ארצה כנגד הקשיים ומאמציו להחיות את הקהילה היהודית

האגף לתרבות תורנית | י"ב חשוון תשע"ו
מסירות נפש לארץ ישראל - עליית הרמב"ן
toraland whatsapp