עלון 'פרשה וארץ' ליום הכיפורים

עלון פרשה וארץ ליום הכיפורים: יוה"כ כחג החירות, על שנת היובל והשתחררות מכבלי החטא, ועל גוש חלב שחף כיום מיהודים

יואל יעקובי | ט' תשרי תשע"ו
עלון 'פרשה וארץ' ליום הכיפורים